Social packages of a normative nature and their interpretation

Piotr Pieczonka

DOI: http://dx.doi.org/10.12775/SIT.2018.037

Abstrakt


Artykuł skupia się na analizie umów społecznych na poziomie zakładu pracy, ich klasyfikacji z punktu widzenia źródeł prawa pracy. W polskim systemie prawnym nie został ostatecznie przesądzony charakter umów społecznych. W zależności od stron, które zawierają tego rodzaju porozumienia, oraz treści tych porozumień wyróżniamy normatywne i nienormatywne porozumienia społeczne. Charakter prawny porozumienia socjalnego determinuje reżim prawny, który będzie miał do niego zastosowanie, i zasady jego wykładni.


Słowa kluczowe


porozumienia zbiorowe; umowa społeczna; umowy zbiorowe; wykładnia

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


Florek L., Law and Contract in labor law, Warsaw 2010.

Goździewicz G., Nature of Collective Agreements in Labor Law, Warszawa 1998, No. 3.

Goździewicz G., Gloss to the judgment of the Supreme Court of 22 September 1992, “Przegląd Sądowy” 1993, No. 11–12.

Gładocha M., Social dialogue in collective labor law, Toruń 2014.

Sanetra W, The Constitutional Right to Negotiate, PiZS 1998, No. 12.

Garlicki L., Zubik M. (ed.) Constitution of the Republic of Poland. Commentary, volume II, Warszawa 2016, Lex 2018.

Jaśkowski K., Collective agreements in labor law, in: Individual and collective labor law, L. Florek, ed., Warsaw 2007.

Jaśkowski K., Maniewska E., Commentary updated to the Labor Code, LEX / el 2018.

Jaśkowski K., Labor Code. Volume I. Comment. “Acts accompanying jurisprudence. European labor law with case law”, ed. X. K. Jaśkowski, E. Maniewska, Warszawa 2016.

Kieś E., “Collective agreements worsening the conditions of work performance”, doctoral dissertation, Katowice 2013.

Liszcz T., Labor Law, Warsaw 2007.

Musiał A., Collective agreements as a source of labor law, Poznań 2013.

Niedbała Z., Piotrowski M., Labor Law, ed. Z. Niedbała, Warszawa 2007.

Piątkowski J., Comment on the Act on Employers’ Organizations in Collective Labor Law. Commentary, Warszawa 2016.

Rączka K., Labor Code. Commentary. issue III, ed. M. Gersdorf, M. Raczkowski, K. Rączka, Warszawa 2014.

Salwa Z., Collective agreements as a source of labor law, in: W. Sanetra. Labor law. On current issues, Białystok 1999.

Świątkowski A., Labor Code. Commentary, Warszawa 2016, issue 5, Legalis.
ISSN 1689-5258 (print)
ISSN 2391-7873 (online)

Partnerzy platformy czasopism