Environmental impact assessment in livestock and poultry: public participation

Kateryna Kozmuliak

DOI: http://dx.doi.org/10.12775/SIT.2018.030

Abstrakt


Niniejszy artykuł poświęcony jest regulacjom prawnym prowadzenia ocen oddziaływania na środowisko (OOŚ) przemysłowych hodowli zwierząt gospodarskich i drobiu. W tekście autorka analizuje wytyczne z prawodawstwa Unii Europejskiej i Ukrainy dotyczące przedmiotów, objętych postępowaniem w sprawie oceny oddziaływania na środowisko. Zwrócono jednocześnie uwagę na wpływ udziału społeczeństwa w procedurze oceny oddziaływania na środowisko przemysłowych hodowli zwierząt gospodarskich i drobiu. Artykuł determinuje wymagania dotyczące przeprowadzania procesu społecznego, porusza problemy udziału społeczeństwa w OOŚ, które wpływają na skuteczność procedury, szczególnie równości uczestniczenia w postępowaniu w sprawie oceny oddziaływania hodowli na środowisko na Ukrainie. W celu zwiększenia efektywności prowadzenia OOŚ przemysłowych hodowli zwierząt gospodarskich i drobiu przedstawiono sposoby skutecznego rozwiązywania problemów w tym zakresie. Co więcej, artykuł został poświęcony możliwości rozwiązywania konfliktów powstających przy ocenie oddziaływania na środowisko przemysłowych hodowli zwierząt gospodarskich i drobiu. Poprzez przeprowadzoną analizę mediacji w tym zakresie autorka podsumowuje, że takie działanie może być jednym ze skutecznych sposobów wypracowania wspólnych ustaleń co do rozstrzygnięcia sporów w sprawie OOŚ.


Słowa kluczowe


regulacje prawne przemysłowej hodowli zwierząt gospodarskich; regulacje prawne przemysłowej hodowli drobiu; ocena oddziaływania na środowisko; proces społeczny; mediacja; ochrona środowiska; Ukraina

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


Andrusevych A., Kern S. (eds), Case Law of the Aarhus Convention Compliance Committee (2004–2014), Lviv 2016.

EIA Register. http://eia.menr.gov.ua/places/view/28 (access: 02.08.2018).

Caser U., Marques Cebola C., Environmental mediation: an instrument for collaborative decision making in territorial planning, “Finisterra. Revista Portuguesa de Geografia” 2017, LII, no 104.

Селяни проти «Нашої Ряби» Юрія Косюка. ЄБРР розпочав розсліду-вання. https://vn.20minut.ua/Groshi/selyani-proti-nashoyi-ryabiyuriya-

kosyuka-ebrr-rozpochav-rozsliduvann-10700421.html (access: 02.08.2018).
ISSN 1689-5258 (print)
ISSN 2391-7873 (online)

Partnerzy platformy czasopism