Kilka uwag na tle statusu prawnego rodzin z wyboru

Marlena Drapalska-Grochowicz

DOI: http://dx.doi.org/10.12775/SIT.2018.027

Abstrakt


 Rodziny z wyboru funkcjonują w sferze faktów, nie prawa – ustawodawca pozostaje obojętny na fakt ich obecności w rzeczywistości społecznej. Obojętność ustawodawcy przekłada się na realny status rodzin z wyboru – status samych związków jednopłciowych i wychowywanych przez nich dzieci. W debacie na temat instytucjonalizacji związków jednopłciowych często podnosi się argument „zagrożenia dobra dziecka” w razie umożliwienia sformalizowania związków jednopłciowych w prawie polskim. Autorka artykułu analizuje wybrane zagadnienia statusu prawnego tzw. rodzin z wyboru, w tym pojęcie „dobra dziecka” w kontekście rodzicielstwa związków jednopłciowych.


Słowa kluczowe


rodziny z wyboru; dobro dziecka; adopcja; instytucjonalizacja związków jednopłciowych

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


Borysiak W., Komentarz do art. 18 Konstytucji RP, w: Konstytucja RP. t. 1.

Komentarz do art. 1–86, red. M. Safjan, L. Bosek, Warszawa 2016.

Ciepła H., Czech B. Kodeks rodzinny i opiekuńczy z komentarzem, Warszawa 2002.

Gajda J., Adopcja przez pary homoseksualne. Aspekty prawne, w: Związki partnerskie – debata na temat projektowanych zmian prawnych, red. M. Andrzejewski, Toruń 2013.

Łączkowska M., Związki osób tej samej płci w świetle prawa polskiego, w: Prawo wobec wyznawań współczesności, t. III, red. P. Wiliński, O. Krajniak, B. Guzik, Poznań 2006.

Majka-Rostek D., Lesbijki, geje i ich dzieci – różnorodność form rodzinnych, „InterAlia” 2013, nr 8.

Majka-Rostek D., Macierzyństwo lesbijek – wybrane konteksty społeczne, „Studia Socjologiczne” 2014, nr 4.

Mizielińska J., Stasińska A., Prywatne jest polityczne: strategie emancypacyjne rodzin z wyboru w Polsce. Studium wybranych przypadków, „Studia Socjologiczne” 2014, nr 4.

Mizielińska J., Abramowicz M., Stasińska A., Rodziny z wyboru w Polsce. Życie rodzinne osób nieheteroseksualnych, Warszawa 2014, http://rodzinyzwyboru.pl/wp-content/uploads/2014/1/Raport_Rodziny-z-wyboru-w-Polsce.-%C5%BBycie-rodzinne-os%C3%B3b-nieheteroseksualnych.

pdf (dostęp: 20.04.2018 r.).

Mizielińska J., Stasińska A., Rodzina z wyboru, hasło w: Encyklopedia gender. Płeć kulturowa, red. K. Nadana, G. Latos, IBL PAN (w przygotowaniu), s. 1, http://rodzinyzwyboru.pl/wp-content/uploads/2013/07/

Joanna-Mizielińska_Agata-Stasińska_hasło-Rodziny-z-wyboru_Encyklopedia-Gender.-Płeć-kulturowa_red.-K.-Nadana-G.-Latos_IBL-PAN-pdf. pdf (dostęp: 20.07.2018).

Nowicki M.A., E.B. przeciwko Francji – wyrok ETPC z dnia 22 stycznia 2008 r., skarga nr 43546/02, w: M.A. Nowicki, Europejski Trybunał Praw Człowieka. Wybór orzeczeń 2008, Warszawa 2009.

Pawliczak J., Zarejestrowany związek partnerski a małżeństwo, Warszawa 2014.

Pilch M., Związki quasi-małżeńskie w polskim prawie prywatnym międzynarodowym (po nowelizacji k.k.), „Państwo i Prawo” 2011, nr 2.

Slany K., Alternatywne formy życia małżeńsko-rodzinnego w ponowoczesnym świecie, Kraków 2002.

Slany K., Dywersyfikacja form życia rodzinnego we współczesnym świecie. Przykład związków homoseksualnych, w: Homoseksualizm w perspektywie

interdyscyplinarnej, red. K. Slany, B. Kowalska i M. Śmietana, Kraków 2008.

Smyczyński T., Małżeństwo – konkubinat – związek partnerski, w: Związki partnerskie – debata na temat projektowanych zmian prawnych, red. M. Andrzejewski, Toruń 2013.

Smyczyński T., w: Prawo rodzinne i opiekuńcze. System prawa prywatnego, t. 11, red. T. Smyczyński, Warszawa 2014.

Sokołowski T., Dobro dziecka wobec rzekomego prawa do adopcji, w: Związki partnerskie – debata na temat projektowanych zmian prawnych, red. M. Andrzejewski, Toruń 2013.

Stacey J., Biblarz T.J., (How) Does the Sexual Orientation of Parents Matter?, “American Sociological Review” 2001, Vol. 66, No. 2.

Strzebińczyk J.F., Prawo rodzinne, Warszawa 2016.

Sullivan A., Here Comes the Groom, „The New Republic” 1989, nr 28, https://newrepublic.com/article/79054/here-comes-the-groom (dostęp: 19.06.

r.).

Szlendak T., Socjologia rodziny. Ewolucja, historia, zróżnicowanie, Warszawa 2012.

Śledzińska-Simon A., Adopcja przez osoby homoseksualne, w: Orientacja seksualna i tożsamość płciowa. Aspekty prawne i społeczne, red. R. Wieruszewski, M. Wyrzykowski, Warszawa 2009.

Śledzińska-Simon A., Prawne możliwości adopcji przez pary jednopłciowe w Europie. Perspektywa polska, w: Tęczowe rodziny w Polsce. Prawo a rodziny lesbijskie i gejowskie, red. M. Zima, Warszawa 2010.

Tomalski P., Nietypowe rodziny. O parach lesbijek i gejów oraz ich dzieciach z perspektywy teorii przywiązania, Warszawa 2007.

Tomalski P., Pary jednopłciowe, zakładanie rodzin, rodzicielstwo, rozwój dzieci, w: Tęczowe rodziny w Polsce. Prawo a rodziny lesbijskie i gejowskie, red. M. Zima, Warszawa 2010.

Ukleja M. Rodziny z wyboru. Homoseksualny związek jako współczesna alternatywa rodziny – Analiza zjawiska, „Acta Universitatis Lodziensis. Folia Sociologica” 2014, nr 51.

Zachariasiewicz M.A., Nowa ustawa o prawie prywatnym międzynarodowym a małżeństwa i związki osób tej samej płci, „Problemy Prawa Prywatnego Międzynarodowego” 2012, t. 11.

Zima M., Prawo osób homoseksualnych do życia rodzinnego – prawo do wychowania własnych dzieci, w: Tęczowe rodziny w Polsce. Prawo a rodziny

lesbijskie i gejowskie, red. M. Zima, Warszawa 2010.
ISSN 1689-5258 (print)
ISSN 2391-7873 (online)

Partnerzy platformy czasopism