Liability in Tort of Financial Supervisory Authorities – a comparative analysis

Ewa Bagińska

DOI: http://dx.doi.org/10.12775/SIT.2018.026

Abstrakt


W artykule dokonano przeglądu orzecznictwa i opisano teoretyczne ramy roszczeń osób fizycznych i instytucji finansowych o zapłatę odszkodowania pieniężnego wobec władz publicznych za brak nadzoru nad rynkiem finansowym. Autor przedstawia podstawowe elementy czynu niedozwolonego organów nadzoru finansowego oraz analizuje ewolucję zasady odpowiedzialności. Omówiono również inne przesłanki roszczenia odszkodowawczego, które stanowią przeszkodę dla odpowiedzialności (np. cel ochronny przepisów prawnych i odszkodowanie). Na koniec podsumowano argumentację za i przeciw odpowiedzialności organów nadzoru finansowego.


Słowa kluczowe


organy nadzoru finansowego; odpowiedzialność za szkodę; delikty

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


Bagińska E., Odpowiedzialność odszkodowawcza za wykonywanie władzy publicznej, Warszawa 2006.

Baretić M., Croatia, in: E. Karner, B.C. Steininger (eds.), European Tort Law 2015, Berlin–New York 2016.

Bargelli E., Italy, in: K. Oliphant, B.C. Steininger (eds.), European Tort Law 2011, Berlin–New York 2012.

Dijkstra R.J., Is limiting financial supervisory liability a way to prevent defensive conduct? The outcome of a European survey, “European Journal of Law and Economics” 2017, Vol. 43 https://doi.org/10.1007/s10657-015-9484-1.

Dijkstra R.J., Liability of Financial Supervisory Authorities in the European Union, “Journal of European Tort Law” 2012, Vol. 3.

Emaus J., Keirse A., The Netherlands, in: K. Oliphant, B.C. Steininger (eds.), European Tort Law 2012, Berlin–New York 2013.

Emaus J.M., Keirse A.L.M., The Netherlands, in: E. Karner, B.C. Steininger (eds.), European Tort Law 2014, Berlin–New York 2015.

Eörsi G., Private and governmental liability for the torts of employees and organs, in: A. Tunc (ed.) International Encyclopaedia of Comparative Law, Vol. XI (Torts), Tubingen–The Hague 1975.

Fairgrieve D., Andenas M., Bell J. (eds.), Tort liability of public authorities in comparative perspective, London 2002.

Fairgrieve D., State liability in tort. A comparative law study, Oxford 2003.

Fairgrieve F., Lichere F., The liability of public authorities in France, in: K. Oliphant (ed.), The Liability of Public Authorities in Comparative Perspective,

Cambridge–Antwerp–Portland 2016.

Faure M.G., Hartlief T., The Netherlands, in: E. Karner,B.C. Steininger (eds.), European Tort Law 2007, Wien–New York 2008.

Gilead I., Green M.D., Koch B.A. (eds.). Proportional liability: Analytical and Comparative Perspectives, Berlin–Boston 2013.

Harlow C., State liability: problem without solution, “National Journal of Constitutional Law” 1996, Vol. 6.

Karner E., Tort Law and the Financial Crisis: Basic Questions, “Journal of European Tort Law” 2013, No 4.

Le Tourneau P., Cadiet L., Droit de la responsabilité et des contrats, Paris 2002.

Loser P., Switzerland, in: Karner E.,Steininger B.C. (eds.), European Tort Law 2013, Berlin–New York 2014.

Markesinis B., Unity or division: the search for similarities in contemporary European law, in: D Fairgrieve M., Andenas, J. Bell (eds.), Tort liability

of public authorities in comparative perspective, London 2002.

Martin-Casals M., Ribot J., The liability of public authorities in Spain, in: K. Oliphant (ed.), The Liability of Public Authorities in Comparative Perspective,

Cambridge–Antwerp–Portland 2016.

Nolan D., The Liability of Financial Supervisory Authorities, “Journal of European Tort Law” 2013, Vol. 4.

Oliphant K. (ed.), The Liability of Public Authorities in Comparative Perspective, Cambridge–Antwerp–Portland 2016.

Oliphant K., The liability of public authorities in comparative perspective, in: K. Oliphant (ed.), The Liability of Public Authorities in Comparative Perspective, Cambridge–Antwerp–Portland 2016.

Scarso A., Tortious liability of regulatory authorities, in: H. Koziol, B.C. Steininger (eds.), European Tort Law 2005, Wien–New York 2006.

Selelionyte-Drukteiniene S., Saltinyte L., Lithuania, in: E. Karner,B.C. Steininger (eds.), European Tort Law 2015, 2016.

Steininger B.C., Austria, in: H. Koziol, B.C. Steininger (eds.), European Tort Law 2008, Wien–New York 2009.

Steininger B.C., Austria, in: H. Koziol, B.C. Steininger (eds.), European Tort Law 2003, Wien–New York 2004.

Ulfbeck V., The liability of public authorities in Denmark, in: K. Oliphant (ed.), The Liability of Public Authorities in Comparative Perspective, Cambridge–Antwerp–Portland 2016.

Winiger B., Koziol H., Koch B.A., Zimmermann R. (eds.), Digest of European Tort Law, vol I: Essential Cases on Natural Causation, seria National Court Practice and Tort Law, Berlin–Boston 2007.

Zweigert K., Kötz H., An introduction to comparative law, Oxford 1998.
ISSN 1689-5258 (print)
ISSN 2391-7873 (online)

Partnerzy platformy czasopism