Nadzór administracyjny Ministra Sprawiedliwości nad samorządem komorniczym w nowej ustawie o komornikach sądowych

Piotr Rączka

DOI: http://dx.doi.org/10.12775/SIT.2018.015

Abstrakt


W dniu 22 marca 2018 r. Sejm Rzeczypospolitej Polskiej uchwalił ustawę o komornikach sądowych, która w części zastąpi z dniem 1 stycznia 2019 r. dotychczas obowiązującą Ustawę z dnia 29 sierpnia 1997 r. o komornikach sądowych i egzekucji. Nowa ustawa porządkuje m.in. regulacje dotyczące nadzoru nad komornikami i samorządem komorniczym, choć nie wprowadza w zakresie stosowanych środków nadzoru istotnych zmian. Kompetencje nadzorcze pozostawia zasadniczo Ministrowi Sprawiedliwości. Przewiduje szereg środków kontroli, które będą przysługiwały temu organowi, np. kształtując obowiązki organów samorządowych w zakresie przekazywania ministrowi aktów podjętych przez te organy. Ponadto daje podstawy prawne do stosowania środków korygujących. Jednak ich zastosowanie wymaga współdziałania Ministra Sprawiedliwości z Sądem Najwyższym. Nowa regulacja, choć porządkująca przepisy o nadzorze nad samorządem komorniczym, powtarza też szereg błędów, jakimi dotknięta jest aktualna regulacja w zakresie tej instytucji.


Słowa kluczowe


nadzór; zawód zaufania publicznego; komornik sądowy; samorząd zawodowy komorników sądowych

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


Jankowski J., Ustawa o komornikach sądowych i egzekucji, Warszawa 1998.

Jankowski J., Ustawa o komornikach sądowych i egzekucji. Komentarz, Warszawa 2000.

Marciniak A., Nadzór nad komornikiem według ustawy o komornikach sądowych i egzekucji, w: Analiza i ocena ustawy o komornikach sądowych i egzekucji, red. K. Lubiński, Sopot 2000.

Marciniak A., Ustawa o komornikach sądowych i egzekucji. Komentarz, Warszawa 2008.

Rączka P., Gwarancje ustawowe podmiotowości publicznoprawnej samorządu komorniczego, w: Status prawny komornika sądowego. Wyzwania współczesności, red. M. Jabłoński, A. Marciniak, Sopot 2016.

Rączka P., Nadzór nad samorządem zawodowym, Toruń 1999.

Rączka P., Samorząd komorników sądowych – zadania, struktura organizacyjna i nadzór. Propozycje zmian regulacji prawnej, w: Założenia projektu nowej ustawy o komornikach sądowych, red. A. Marciniak,

Warszawa 2014.
ISSN 1689-5258 (print)
ISSN 2391-7873 (online)

Partnerzy platformy czasopism