Analiza korupcji

Krystyna Patora

DOI: http://dx.doi.org/10.12775/SIT.2018.013

Abstrakt


W niniejszym artykule omówione zostało źródło pochodzenia pojęcia „korupcja”, regulacje prawne na świecie oraz, w tym w prawie XII tablic, Starym Testamencie, starożytności czy oświeceniu, a także w prawie polskim, poczynając od Statutu wiślickiego poprzez rozwiązania prawne przyjęte w kodeksie karnym z 1932 r., innych ówczesnych aktach prawnych, kodeksie karnym z 1969 r. i obecnych regulacjach dotyczących łapownictwa. Poruszona została sprawa zmian w przepisach dotyczących korupcji przed wejściem Polski do Unii Europejskiej i obecny stan prawny, w tym uregulowanie korupcji w sporcie czy gospodarce. Przedstawiona została także kwestia nowych obszarów zagrożeń, np. korupcji politycznej.


Słowa kluczowe


korupcja; przestępstwo korupcyjne; łapownictwo; korupcja w sporcie; korupcja menedżerska; płatna protekcja; osoba pełniąca funkcję publiczną, korupcja polityczna

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


Bafia K. Mioduski K., Siewierski M., Kodeks karny. Komentarz, Warszawa 1987.

Baran M., Stosowanie z urzędu prawa Unii Europejskiej przez sądy krajowe, Warszawa 2014.

Bojarski T., Nazar K., Nowosad A., Szwarczyk M., Zmiany w polskim prawie karnym po wejściu w życie kodeksu karnego z 1997 roku, Lublin 2006.

Chrustowski T., Prawne, kryminologiczne i kryminalistyczne aspekty łapówkarstwa, Warszawa 1985.

Hube R., Ustawodawstwo Kazimierza Wielkiego, Warszawa 1881.

Korany K., Powszechna historia państwa i prawa, Warszawa 1965.

Kulesza W., Korupcja a polskie prawo karne, Etyka w biznesie, Forum Przedsiębiorczości na Rzecz Promocji Etyki w Biznesie, Łódź 2008.

Kumaniecki K., Słownik łacińsko-polski, Warszawa 2001.

Makowski G., Korupcja jako problem społeczny, Warszawa 2008.

Mik B., Nowela antykorupcyjna z dnia 13.06.2003 roku, Zakamycze 2003.

Monteskiusz, O duchu praw, Biblioteka Filozofów, Warszawa 2009.

Popławski H., Surkont M., Przestępstwo łapownictwa, Warszawa 1972.

Śliwowski S., Prawo karne, Warszawa 1979.

Szelest-Woźny A., Korupcja. Analiza dysfunkcji państwa na przykładzie Polski (1989–2007), Toruń 2012.
ISSN 1689-5258 (print)
ISSN 2391-7873 (online)

Partnerzy platformy czasopism