Naruszenie zasady pewności prawa na przykładzie art. 13 ust. 1a ustawy o kosztach sądowych w sprawach cywilnych

Natalia Oślizło-Doskocz

DOI: http://dx.doi.org/10.12775/SIT.2017.037

Abstrakt


Niniejsza publikacja na przykładzie zmiany ustawy z dnia 28 lipca 2005 r. o kosztach sądowych w sprawach cywilnych pokazuje rolę, jaką odgrywa zasada pewności prawa w procesie stanowienia prawa. W artykule przedstawiono powody wprowadzenia art. 13 ust. 1a do ustawy o kosztach sądowych w sprawach cywilnych oraz skutki prawne, jakie wywołało stosowanie tej regulacji. Celem artykułu jest zwrócenie uwagi na konieczność stosowania zasady pewności prawa przez organy stanowiące prawo.


Słowa kluczowe


pewność prawa; tworzenie prawa; koszty sądowe w sprawach cywilnych; czynność bankowa

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


Kochanowski J., Jak powinno być tworzone prawo w Polsce? Reforma procesu stanowienia prawa – Rada Stanu, https://www.rpo.gov.pl/pliki/12087762480.pdf (dostęp: 27.01.2017 r.).
ISSN 1689-5258 (print)
ISSN 2391-7873 (online)

Partnerzy platformy czasopism