Prezydentura Donalda Trumpa a przewidywane zmiany w orzecznictwie Sądu Najwyższego Stanów Zjednoczonych Ameryki

Mariusz Braszkiewicz

DOI: http://dx.doi.org/10.12775/SIT.2017.025

Abstrakt


20 I 2017 r. urząd Prezydenta Stanow Zjednoczonych objął Donald Trump z Partii Republikańskiej. Nominacje sędziow Sądu Najwyższego, ktory dokonuje interpretacji Konstytucji Stanow Zjednoczonych, były jedną z kwestii kampanii wyborczej. Artykuł zawiera przewidywania dotyczące utrzymania lub zmiany orzecznictwa w wybranych kwestiach (aborcja, akcja afirmatywna, imigracja, kara śmierci, broń palna, prawo wyborcze) wskutek prawdopodobnej przewagi konserwatystow w Sądzie Najwyższym.


Słowa kluczowe


Sąd Najwyższy Stanów Zjednoczonych; precedens; konstytucja; aborcja; akcja afirmatywna; imigracja; kara śmierci; broń palna; prawo wyborcze

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


Anderson T. H., The Pursuit of Fairness: A History of Affirmative Action,Oxford 2004, https://doi.org/10.1086/ahr.112.1.241. (dostęp:17.07.2018 r.).

Bader Ginsburg R., Affirmative Action as an International Human Rights Dialogue, “Brookings” 1 XII 2000 r., https://www. brookings.edu/article/affirmative-action-as-an-international-humanrights-dialogue-considered-opinion/ (dostęp: 15.02.2017 r.).

Banner S., The Death Penalty: an American History, Cambridge 2002.

Becket L., NRA cheers nomination of Neil Gorsuch, seen as gun rights defender, “The Guardian” 1 II 2017 r., https://www.theguardian.com/ law/2017/feb/01/neilgorsuch-gun-rights-nra (dostęp: 15.02.2017 r.).

Brest P., Oshige M., Affirmative Action for Whom?, “Stanford Law Review” Vol. 47, No. 5., 1995, https://www.jstor.org/stable/1229177 (dostęp: 15.02.017 r.).

Faggan J. A., Capital Punishment: Deterrent Effect & Capital Costs, Columbia Law School, 2014, http://www1.law.columbia.edu/law_schoo/communications/reports/summer06/capitalpunish (dostęp: 15.02.2017 r.).

Frankowski S., United States of America, w: Abortion and Protection of the Human Fetus. Legal Problems in a Cross-Cultural Perspective, red. S. Frankowski, G. Cole, Dordrecht 1987, https://books.google.pl/books

?id=5CMR3N2tPG8C&printsec=frontcover dq=Abortion+and+Protection+of+the+Human+Fetus.+Legal+Problems+in+a+Cross-Cultural+Perspective&

hl=plsa=Xved=0ahUKEwinhP7-2JLSAhVBzxQKHcKdCNwQ6AEIGjAA#v=onepageq=Abortion%20and%20Protection%20of%20the%20Human%20Fetus.%20Legal%20Problems%20in%20a%20CrossCultural%20Perspective&f=false (dostęp: 15.03.2017 r.).

Garlicki L., Sąd Najwyższy Stanów Zjednoczonych Ameryki: konstytucja –polityka – prawa obywatelskie, Wrocław 1982.

Haines H. H., Against Capital Punishment: The Anti-Death Penalty Movement in America 1972–1994, Oxford 1999.

Hirschfeld Davis J., Supreme Court Nominee Calls Trump’s Attack on Judiciary ‘Demoralizing’, “The New York Times” 8 II 2017 r., https://www.nytimes.com/2017/02/08/us/politics/donald-trump-immigration-ban.

html (dostęp: 15.02.2017 r.).

Ostolski A., Trump, Clinton i walki klasowe w USA, „Nowy Obywatel” 28 XI 2016 r., http://nowyobywatel.pl/2016/11/28/trump-clinton-i-walki-klasowe-w-usa/ (dostęp: 15.02.2017 r.).

Simpson K., Neil Gorsuch: Elite credentials, conservative Western roots land Denver native on SCOTUS list, “The Denver Post” 11 XII 2016r.,http://www.denverpost.com/2016/12/11/neil-gorsuch-trump-scotus-list/ (dostęp: 15.02.2017 r.).

Justia US Supreme Court, https://supreme.justia.com (dostęp: 17.07.2018 r.).

Tokarczyk R., Prawo amerykańskie, Warszawa 2009.

Wolf R., Supreme Court split on Obama immigration plan, “USAToday”18IV2016r.,http://www.usatoday.com/story/news/politics/2016/04/18/supreme-court-immigration-deportation-obama-undocumented/ 83171370/ (dostęp: 15.02.2017 r.).
ISSN 1689-5258 (print)
ISSN 2391-7873 (online)

Partnerzy platformy czasopism