Obowiązek współdziałania stron w umowie o zastępstwo procesowe

Izabela Adrych-Brzezińska, Hanna Czerwińska

DOI: http://dx.doi.org/10.12775/SIT.2017.024

Abstrakt


Umowa o zastępstwo procesowe to specyficzny stosunek prawny niepoddający się łatwej klasyfikacji. Z jednej strony oparta jest w dużej mierze na wzajemnym zaufaniu, z drugiej powinna jednak zabezpieczać podstawowe interesy stron na wypadek niewywiązania się z zaciągniętego zobowiązania. Zmiany zachodzące od kilku lat na rynku usług prawniczych wskazują, że mamy do czynienia z tendencją wzrostową w zakresie spraw o odszkodowanie przeciwko profesjonalnym pełnomocnikom. Powyższe wskazuje, że zarowno pełnomocnicy, jak i ich klienci napotykają trudności w ramach łączących ich stosunkow. Opracowanie ma na celu przestawienie umowy o zastępstwo procesowe z punktu widzenia obowiązkow klienta i ich wpływu na ewentualną odpowiedzialność adwokata.


Słowa kluczowe


adwokat; klient; umowa zlecenie; zastępstwo procesowe; obowiązki umowne; obowiązek współdziałania; odpowiedzialność kontraktowa; odszkodowanie

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


Araszkiewicz M., Sala-Szczypiński M., „Volenti non fit iniuria?” Związanie pełnomocnika procesowego poleceniami klienta w odpowiedzialność za ich wykonanie, „Radca Prawny. Zeszyty naukowe” 2015, nr 3.

Gniewek E., Komentarz do art.737, w: Kodeks cywilny. Komentarz, red. E. Gniewek, P. Machnikowski, Warszawa 2014.

Gutowski M., Umowa o zastępstwo procesowe, Warszawa 2009.

Janczewski S., Godność zawodu, „Palestra” 1959, nr 9.

Kopczyńska-Pieczniak K., Komentarz do art. 737, w: Kodeks cywilny. Komentarz, t. 3: Zobowiązania – część szczególna, red. A. Kidyba, Warszawa 2010.
ISSN 1689-5258 (print)
ISSN 2391-7873 (online)

Partnerzy platformy czasopism