Technology vis-à-vis law. Research in the area of law representation

Łukasz Górski

DOI: http://dx.doi.org/10.12775/SIT.2016.004

Abstrakt


W opracowaniu rozwinięto tezę Richarda Susskinda o rewolucyjnej roli technologii informacyjnej w prawie i o potencjale badań nad sztuczną inteligencją w tym zakresie. W tym celu zaprezentowane zostały niektóre argumenty dotyczące roli technologii w prawie oraz zaprezentowane kierunki badawcze podejmowane w ramach ruch AI and Law.

Słowa kluczowe


AI and Law; sztuczna inteligencja; system ekspertowy; społeczeństwo a technologia

Pełny tekst:

PDF (English)

Bibliografia


Araszkiewicz M., Poradnictwo prawne i obywatelskie a nowe technologie, http://www.inpris.pl/fileadmin/user_upload/documents/pomoc_prawna/Poradnictwo_a_nowe_technologie.pdf (access: 29.01.2016).

Bench-Capon T., What Makes a System a Legal Expert?, in: Legal Knowledge Information Systems, JURIX 2012: The Twenty-Fifth Annual Conference, ed. B. Schafer, Amsterdam 2010.

Bińczyk E., Technonauka w społeczeństwie ryzyka, Toruń 2012.

Brożek B., Granice interpretacji, Kraków 2014.

Cyrul W., Duda J., Opiła J., Pełech-Pilichowski T., Informatyzacja tekstu prawa. Perspektywy zastosowania języków znacznikowych, Warszawa 2014.

David Bolter J., Turing’s Man: Western Culture in the Computer Age, University of North Carolina Press 1984.

Easterbrook F.H., Cyberspace and the Law of the Horse, „The University of Chicago Legal Forum” 1996.

Ellis A.K., Teaching and Learning Elementary Social Studies, Pearson 1970.

Floridi L., The Ethics of Information, Oxford 2013, http://dx.doi.org/10.1093/acprof:oso/9780199641321.001.0001.

Floridi L., The Fourth Revolution: How the Infosphere is Reshaping Human Reality, Oxford 2014.

Hildebrandt M., A Vision of Ambient Law, in: Regulating Technologies: LegalFutures, RegulatoryFramesandTechnologicalFixes, eds. R. Brownsword, K. Yeung,, Oxford 2008, http://dx.doi.org/10.5040/9781472564559.ch-008.

Holmes O.W., The Path of the Law, „Harvard Law Review” 1987, vol. 10, p. 469, http://dx.doi.org/10.2307/1322028.

Lessig L., The Law of the Horse: What Cyberlaw Might Teach, „Harvard Law Review” 1999, vol. 113.

Morozov E., To Save Everything. Click Here, New York 2013.

Popple J., A pragmatic legal expert system, Dartmouth 1996.

Posner R., The Decline of Law as an Autonomous Discipline: 1962–1987, „Harvard Law Review” 1987, vol. 4, http://dx.doi.org/10.2307/1341093.

Ramakrishna S., Górski Ł., Paschke A., KR4IPLaw Judgment Miner- Case-Law Mining for Legal Norm Annotation, „Lecture Notes in Artificial Intelligence” (in press).

Ramakrishna S., Górski Ł., Paschke A., The Role of Pragmatics in Legal Norm Representation, http://arxiv.org/pdf/1507.02086.pdf (access:

01.2016).

Rissland E.L., Ashley K., Loui R., AI and Law: A fruitful synergy, „Artificial Intelligence” 2003, vol. 1–2, http://dx.doi.org/10.1016/S0004-3702(03)00122-X.

Schwarcz S.L., Introduction: Is Law an Autonomous Discipline?, „Harvard Journal of Law and Public Policy” 1997, vol. 21.

Searle J.R., What Your Computer Can’t Know, „The New York Review of Books”, 9 October 2014,available:http://static.trogu.com/documents/articles/palgrave/references/searle%20What%20Your%20Computer%20Can%E2%80%99t%20Know%20by%20John%20R.%20Searle%20%7C%20The%20New%20York%20Review%20of%20Books.pdf (access: 31.01.2016).

Stelmach J., Brożek B., Metody prawnicze, Kraków 2006.

Susskind R., Expert Systems in Law: A Jurisprudential Inquiry, Oxford 1988.

Susskind R., Prawnicy przyszłości, Warszawa 2013.

Verbeek P., Materializing Morality. Design Ethics and Technological Mediation, „Science, Technology and Human Values” 2006, vol. 31, available: https://www.utwente.nl/bms/wijsb/organization/verbeek/

materializingmorality.pdf (access: 31.01.2016), http://dx.doi.org/10.1177/0162243905285847.

Załuski W., Evolutionary Theory and Legal Philosophy, Cheltenham 2009, http://dx.doi.org/10.4337/9781781953075.

Załuski W., Game Theory in Jurisprudence, Kraków 2013.
ISSN 1689-5258 (print)
ISSN 2391-7873 (online)

Partnerzy platformy czasopism