Co może dać nauce prawa cybernetyka, a czego dać nie może?

Tymoteusz Marzec

DOI: http://dx.doi.org/10.12775/SIT.2015.021

Abstrakt


W artykule wskazano, czym zajmuje się cybernetyka, jakie są jej podstawowe pojęcia, jakie obszary badawcze dzieli z nauką prawa, w jaki sposób można ją wykorzystać do rozwiązywania problemów państwa i prawa oraz jakie są jej ograniczenia wynikające z natury człowieka, społeczeństwa, prawa i państwa. Przedstawiono także kilka przykładów wykorzystania cybernetyki w dziedzinie procesu karnego. W artykule odwołano się głownie do dorobku, jednego z pionierów cybernetyki w Polsce, Mariana Mazura.


Słowa kluczowe


cybernetyka; system; sterowanie; teoria prawa, Marian Mazur, proces karny

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


Janowski J., Cyberkultura prawa. Współczesne problemy filozofii i informatyki prawa, Warszawa 2012.

Janowski J., Cybernetyzacja prawa, w: X-lecie. Księga pamiątkowa z okazji dziesięciolecia Centrum Badań Problemów Prawnych i Ekonomicznych Komunikacji Elektronicznej i Studenckiego Koła Naukowego – Blok Prawa Komputerowego, red. E. Galewska, S. Kotecka, Wrocław 2012.

Kossecki J., Cybernetyka kultury, Warszawa 1974.

Mazur M., Cybernetyczna teoria układów samodzielnych, Warszawa 1966.

Mazur M., Cybernetyka a humanitaryzm, http://www.autonom.edu.pl/publikacje/mazur_maria/cybernetyka_a_humanitaryzm-ocr.pdf [dostęp:29 kwietnia 2015 r.].

Mazur M., Cybernetyka i charakter, Warszawa 1976.

Mazur M., Jakościowa teoria informacji, Warszawa 1970.

Mazur M., Pojęcie systemu i rygory jego stosowania, http://www.autonom.edu.pl/publikacje/mazur_marian/pojecie_systemu_i_rygory_jego_stosowania-ocr.pdf [dostęp: 29 kwietnia 2015 r.].

Mazur M., Społeczne znaczenie cybernetyki [online], http://www.autonom.edu.pl/publikacje/mazur_marian/spoleczne_znaczenie_cybernetyki-ocr.pdf [dostęp: 29 kwietnia 2015 r.].

Mises L., Teoria a historia, Warszawa 2011.

Morawski L., Co może dać nauce prawa postmodernizm?, Toruń 2001.

Sztumski J., Systemowa analiza społeczeństwa, Katowice 2013.

Wiener N., Cybernetyka i społeczeństwo, Warszawa 1961.
ISSN 1689-5258 (print)
ISSN 2391-7873 (online)

Partnerzy platformy czasopism