Problem federalnej własności ziem publicznych na zachodzie USA

Daniel Setcki

DOI: http://dx.doi.org/10.12775/SIT.2015.012

Abstrakt


Rząd federalny USA jest właścicielem ponad 28% powierzchni kraju. Fakt ten ma duży wpływ na życie społeczne i gospodarcze tym bardziej, że jest zauważalna znaczna dysproporcja w traktowaniu przez rząd centralny stanów na Zachodnim i Wschodnim Wybrzeżu. Problem ten trwa od wielu dekad. Własność federalna rozpoczęła się w momencie scedowania przez macierzyste 13 stanów praw do terenów na zachód od rzeki Missisipi po zawarciu traktatu paryskiego w 1783 roku. Początkowa polityka na rzecz przekazywania federalnych ziem nowo utworzonym stanom lub w ręce prywatne formalnie zakończyła się wydaniem przez Kongres Federal Land Policy and Management Act w 1976 roku. Od tego momentu trwa wzmożony spor o ziemie publiczne pomiędzy rządem federalnym a władzami stanowymi. W 2012 roku stan Utah wydał Transfer of Public Lands and Related Study, który otwiera nowy rozdział sporu poprzez zastosowanie odmiennych argumentów prawnych aniżeli wcześniejsze próby przejęcia ziem publicznych. TPLA opiera się przede wszystkim na teorii dwustronnie zobowiązującego kontraktu, która powinna mieć zastosowanie w stosunku do umowy włączającej stan Utah do Unii w 1894 roku. Niniejszy artykuł przedstawia ogólny zarys federalnej własności ziemskiej w świetle zagadnień natury ekonomicznej, historycznej, ekologicznej i prawnej. Te ostatnie uwzględniają przede wszystkim argumentację zaprezentowaną przez TPLA.


Słowa kluczowe


rząd federalny; ziemie publiczne; obowiązek rozdysponowania

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


Congressional Research Service, Federal Land Ownership: Constitutional Authority and the History of Acquisition, Disposal and Retention, Washington 2007.

Congressional Research Service, Federal Land Ownership: Current Acquisition and Disposal Authorities, Washington 2013.

Congressional Research Service, Federal Land Ownership: Overview and Data, Washington 2010.

Eisenberg A. M., Gilbert Law Summaries on Contracts, Berkeley 2002.

Kochan J. D ., Public Lands and the Federal Government’s Compact-Basedv Duty to Dispose: AC ase Study of Utah’s H.B. 148-he Transfer of Public

Lands Act, Brigham Young University Law Review 2013.

U.S. Department of the Interior, Bureau of Land Management, Public Land Statistics 2012.
ISSN 1689-5258 (print)
ISSN 2391-7873 (online)

Partnerzy platformy czasopism