Jak prawo uznaje kulturę? Przykłady z różnych systemów prawnych

Agata Kleczkowska

DOI: http://dx.doi.org/10.12775/SIT.2014.028

Abstrakt


Niektóre systemy prawne uznają zarówno na poziomie konstytucji, jak i ustawodawstwa odrębne prawa i obowiązki mniejszości kulturowych. Dla zilustrowania tego zagadnienia artykuł posługuje się trzema przykładami. Po pierwsze, omówiono legislację zwalniającą z obowiązku służby wojskowej uczniów szkół Jesziwa. Przedstawione zostało orzecznictwo izraelskiego sądu najwyższego, który kilkakrotnie rozpatrywał sprawy z tym związane, ostatecznie uznając przepisy pozwalające na zwolnienie za niekonstytucyjne. Po drugie, została pokazana sytuacja Malajów w Singapurze, którzy mimo wyróżnienia w konstytucji i w akcie poświęconym wyłącznie tej mniejszości, uważają się za dyskryminowanych w niektórych dziedzinach. Po trzecie, jest także mowa o ludności autochtonicznej Kanady. Główny nacisk skierowano na omówienie regulacji kodeksu karnego, który nakazuje brać pod uwagę przy wydawaniu wyroków specyficzną sytuację ludności autochtonicznej. W podsumowaniu wskazano na problemy krajowych legislacji związane z uwzględnieniem w prawie specyficznych potrzeb mniejszości kulturowych.


Słowa kluczowe


Kanada; kultura; ludność autochtoniczna; Izrael; prawo; prawo karne; Singapur

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


Ackermann A., They Give Us the Categories and We Fill Ourselves In – Ethnic Thinking in Singapore, “International Journal on Minority and Group Rights” 1996–1997, vol. 4, issues 3–4, http://dx.doi.org/10.1163 /15718119620907283.

Jedlicki J., Jesziwa, w: Polski słownik judaistyczny, red. Z. Borzymińska, R. Żebrowski, t. 1, Warszawa 2003.

Keong C.S., Cultural Issues and Crime, “Singapore Academy of Law Journal” 2000, vol. 12.

Levush R. Israel: Supreme Court Decision Invalidating the Law on Haredi Military Draft Postponement, http://www.loc.gov/law/help/haredi-military- draft.php#f22 (access: December 15. 2013).

Lim C.L., Race, Multi-Cultural Accommodation And The Constitutions Of Singapore And Malaysia, “Singapore Journal of Legal Studies” 2004, vol. 2004, issue 1.

Mazor R., Religious Exemption from Israel’s National Draft and its Impact on Israeli Constitutional Law, “The Columbia Undergraduate Law Review” 2008, vol. 3, issue 2.

Nanji A., Dictionary of Islam, London 2008.

Nowlan-Card L., Public Governemnt And Regulatory Participation in Nunavut: Effective Self-Government for the Iuniu, “Dalhouse Journal of Legal Studies” 1996, vol. 5.

Renteln A.D., Cultural Bias in International Law, “Proceedings of the Annual Meeting” 1998, vol. 92.

Ruggiu I., Acquismulticulturale e principio di uguaglianza: l’obbligo di serviziomilitarne per gliebrei ultra-ortodossi, “QuaderniConstituzionali” 2012, vol. 3.

Sharon J., Extremist haredim violently protest arrest of yeshiva student by army, “The Jerusalem Post”, http://www.jpost.com/National-News/ Jerusalem-haredi-protest-over-imprisonment-of-yeshiva-student-turnsviolent- 334110 (access: 15 December 2013).
ISSN 1689-5258 (print)
ISSN 2391-7873 (online)

Partnerzy platformy czasopism