Główne kultury prawne na świecie

Krzysztof Karsznicki

DOI: http://dx.doi.org/10.12775/SIT.2014.027

Abstrakt


W przypadku spotkania przedstawicieli rożnych kultur może dojść do zaskakującego obie strony konfliktu, wynikającego nie z różnicy interesów, ale hierarchii wartości oraz odmiennych sposobów interpretowania zachowania drugiej strony. Tym większe ma to znaczenie w przypadku odmiennego podejścia do prawa. Wyróżnia się następujące kultury prawne na świecie: judaizmu, chrześcijaństwa, islamu, hinduizmu, konfucjanizmu oraz animizmu. Oczywiście przedstawiciele jednych mieszkają lub prowadzą interesy w Polsce częściej, a innych rzadziej. Jednak problem jest niezwykle istotny, gdyż różnice kulturowe mogą nie tylko doprowadzić do naruszenia prawa, ale też zakłócić przebieg procesu karnego, np. w przypadku przesłuchiwania mężczyzny przez kobietę.   


Słowa kluczowe


prawo karne; kultura prawna; różnice kulturowe

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


Ahmad Al-Hussein L., Czterdzieści batów za spodnie,

Warszawa 2012.

Keene M., Religie świata, Warszawa 2003.

Kurczewski J., Prawo prymitywne, Warszawa 1973.

Opara S., Jak żyć? Wykłady z etyki, Warszawa 2011.

Szerer M., Kultura i prawo, Warszawa 1981.

Szyszko-Bohusz A., Hinduizm, buddyzm, islam, Wrocław 1990.

Tokarczyk R., Komparatystyka prawnicza, Warszawa 2008.
ISSN 1689-5258 (print)
ISSN 2391-7873 (online)

Partnerzy platformy czasopism