Reakcje Zachodu na wprowadzenie szariatu w Nigerii

Agnieszka Bałdyga

DOI: http://dx.doi.org/10.12775/SIT.2014.023

Abstrakt


W 2000 i 2001 r. 12 stanów północnej Nigerii ponownie wprowadziło muzułmańskie prawo karne. Nowe szariackie kodeksy karne zawierały kary za przestępstwa należące do kategorii hudud: karę śmierci przez ukamienowanie, amputację oraz chłostę. Procesy kobiet oskarżonych o cudzołóstwo wywołały zainteresowanie mediów w niektórych krajach zachodnich. Obywatele tych państw organizowali akcje pisania listów, aby wywrzeć presję na nigeryjskich polityków oraz sądy szariackie. Eksperci oraz nigeryjskie organizacje pozarządowe dowodzą, że ten rodzaj interwencji może być nieskuteczny, a nawet narazić na niebezpieczeństwo zarówno podsądnych, jak i lokalnych działaczy.


Słowa kluczowe


Szariat; północna Nigeria; kara

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


Imam A. M., Women’s Reproductive and Sexual Rights and the Offense of Zina in Muslim Laws in Nigeria, w: Where Human Rights Begin: Health, Sexuality, and Women in the New Millennium, red. W. Chavkin, E. Chesler, Piscataway 2005.

Bury J., Kasprzak J., Prawo karne islamu, Warszawa 2007.

Danecki J., Specyfika prawa muzułmańskiego, w: Prawo i ład społeczny: integralnokulturowa analiza zagadnienia racjonalności. Artykuły i szkice, red. J. Utrat-Milecki, Warszawa 2011.

Ahmad L., Women and Gender in Islam: Historical Roots of a Modern Debate, New Haven–London 1992.

Piłaszewicz S., Kontrowersje wokół szariatu w Nigerii, „Afryka” 2002, nr 15.

Saving Amina Lawal: Human Rights Symbolism and the Dangers of Colonialism, „Harvard Law Review” May 2004, Nr 117/7.

Siwierska E., Na straży szariatu: hisba w północnej Nigerii, „Afryka” 2009, nr 29/30.

Siwierska E., Sąsiedztwo nieoswojone: stosunki chrześcijańsko-muzułmańskie w Nigerii, „Afryka” 2011, nr 33.

Weimann G. J., Islamic Criminal Law in Northern Nigeria: Politics, Religion, Judicial Practice, Amsterdam 2010.
ISSN 1689-5258 (print)
ISSN 2391-7873 (online)

Partnerzy platformy czasopism