Udział prokuratora w postępowaniach dyscyplinarnych przeciw sędziom i prokuratorom apelacji toruńskiej – okres międzywojenny

Jacek Moniuk

DOI: http://dx.doi.org/10.12775/SIT.2014.010

Abstrakt


Niniejszy artykuł prezentuje ogólnie rolę prokuratora jako uczestnika postępowań dyscyplinarnych prowadzonych wobec sędziów i prokuratorów. Opisuje najważniejsze kompetencje prokuratora w tym zakresie określone przepisami poniemieckimi oraz Prawa o ustroju sądów powszechnych. Uzupełnieniem powyższego jest przedstawienie kilku wybranych spraw dyscyplinarnych, zrekonstruowanych na bazie zachowanych akt wchodzących w skład archiwalnego zespołu „Prokuratura Sadu Apelacyjnego w Toruniu 1920–1933”. Stanowią one interesujące źródło do badań nad relacjami panującymi w instytucjach ówczesnego wymiaru sprawiedliwości.


Słowa kluczowe


prokurator; sędzia; prokuratura; odpowiedzialność dyscyplinarna; postępowanie dyscyplinarne; ustrój sądownictwa; okres międzywojenny

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


Kędzierski T., Kilka uwag o sądach dyscyplinarnych dla sędziów i prokuratorów, „Głos Sądownictwa” 1934, nr 11.

Materniak-Pawłowska M., Zawód sędziego w Polsce w latach 1918–1939, „Czasopismo Prawno-Historyczne” 2011, z. 1.

Witkowski P., Model prokuratury polskiej w okresie międzywojennym, „Przegląd Prawa Konstytucyjnego” 2011, nr 2.
ISSN 1689-5258 (print)
ISSN 2391-7873 (online)

Partnerzy platformy czasopism