Oczekiwania konsumentów odnośnie do oferowanych im towarów oparte na zapewnieniach publicznych pochodzących od sprzedawcy, producenta, osoby, która się za producenta podaje, importera i dystrybutora towaru oraz ich przedstawicieli

Maciej Koszowski

DOI: http://dx.doi.org/10.12775/SIT.2013.007

Abstrakt


The article touches on the issue of the expectations consumers have towards the goods which are offered to them in the light of the seller?s responsibility for the quality of such goods. Specifically, the considerations concern the consumers? expectations which sources are public statements that have been made by the seller as well as the manufacturer, importer and distributor (wholesaler) of a given good, or a person who ? by placing his/her name, trade mark or other distinctive sign on a consumer good ? purports to be them. To this aim, the survey of the opinions of Polish legal doctrine and thorough analysis of the provisions of the Polish Consumer Sale Act and the directive no. 1999/44/EC of the European Parliament and of the Council of 25 May 1999 on certain aspects of the sale of consumer goods and associated guarantees have been undertaken. In consequence, the reader gains not only the commentary but also an insight into the possible discrepancies between Polish domestic law and the European Union legal regulations.


Słowa kluczowe


consumer; expectation; public; statement; sale; law

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


Czachórski W., A. Brzozowski A., M. Safian M., E. Skowrońska-Bocian E., Zobowiązania. Zarys wykładu, wyd. 11, Warszawa 2009.

Grundmann S., w: EU Sales Directive. Commentary, red. M.C. Bianca i S. Grundmann, Antwerpia 2002.

Habryn-Motawska E., Niezgodność towaru konsumpcyjnego z umową sprzedaży konsumenckiej, Warszawa 2010.

Katner W., w: Prawo Umów Handlowych, red. S. Włodyka, wyd. 2, seria System Prawa Handlowego, Warszawa 2006.

Koszowski M., Ciężar dowodu w przypadku niezgodności towaru konsumpcyjnego z umową, „Przegląd Legislacyjny” 2012, nr 4.

Koszowski M., Dwa modele wykładni prounijnej, „Studia Europejskie” 2012, nr 3.

Koszowski M., Granice prounijnej wykładni prawa krajowego, „Radca Prawny” 2012, nr 130.

Koszowski M., Wiedza o niezgodności towaru konsumpcyjnego z umową, „Studia Prawa Prywatnego” 2012, nr 3–4.

Koszowski M., Zasady interpretacji aktów prawnych powstałych w wyniku implementacji dyrektywy 99/44/WE na przykładzie polskiej ustawy o sprzedaży konsumenckiej, „Przegląd Legislacyjny” 2010, nr 3 (73).

Koszowski M., Zwykły użytek oraz typowe właściwości w przypadku towarów konsumpcyjnych, „Przegląd Ustawodawstwa Gospodarczego” 2013, nr 1.

Koszowski M.,Ocena rozwiązań prawnych zawartych w ustawie o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz zmianie Kodeksu cywilnego implementującej dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady nr 1999/44/WE, „Przegląd Sądowy” 2013, nr 6.

Łętowska E., Europejskie prawo umów konsumenckich, Warszawa 2004.

Pecyna M., Ustawa o sprzedaży konsumenckiej. Komentarz, wyd. 2, Warszawa 2007.

po uwzględnieniu zmian spowodowanych wejściem w życie Traktatu z Lizbony, „Studia Prawa Prywatnego” 2012, z. 2.

Szostak K., Ochrona kupującego w świetle nowych regulacji prawnych, „Radca Prawny” 2003, R. XVI, nr 1 (64).

Żuławska C., w: Komentarz do kodeksu cywilnego. Księga trzecia. Zobowiązania, t. 2, red. G. Bieniek, wyd. 9, Warszawa 2009.
ISSN 1689-5258 (print)
ISSN 2391-7873 (online)

Partnerzy platformy czasopism