Sąd Krajowy (Landgericht) Wersalskiego Wolnego Miasta Gdańska . Ustrój i kompetencje

Tadeusz Maciejewski

DOI: http://dx.doi.org/10.12775/SIT.2012.020

Abstrakt


The article presents the rules governing the internal organization and jurisdiction of the Landgericht against the background of the structure of the judiciary in the Free City of Gdańsk (Danzig) established in the Treaty of Versailles. The subject of the formal-dogmatic analysis is the German legislation governing the organization of judiciary in the Second Reich and the Weimar Republic, which was adopted in the Free City of Gdańsk specifying the structure of the Landgericht. The jurisdiction of this court extended over the whole area of the Free City of Gdańsk. The Landgericht deals in fi rst instance with more important civil, commercial and criminal cases as well hear the appeals of judgments of lower courts in the second instance.


Słowa kluczowe


Judiciary; regional court; Free City of Danzig; german law; the interwar period; judicial system; judicial competence

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


Grzybowski K., Historia państwa i prawa Polski, t. IV, Od uwłaszczenia do odrodzenia państwa, red. J. Bardach, Warszawa 1982.

Hawranke L.A., Verfassungsrecht der Freien Stadt Danzig, Danzig 1931.

Maciejewski T., Sądy handlowe Gdańska na przestrzeni dziejów, Gdańskie Studia Prawnicze 2009, t. XXI.

Maciejewski T., Sądy ławnicze miasta Gdańska na przestrzeni dziejów (XIV–1939), Gdańskie Studia Prawnicze 2010, t. XXIV.

Maciejewski T., Ustrój sądów przysięgłych w II Rzeszy, Republice Wiemarskiej i Wersalskim Wolnym Mieście Gdańsku, Acta Universitatis Wratislaviensis, No 3270, Prawo CCCXI, Studia historycznoprawne, Wrocław 2010.

Podlaszewski M., Ustrój polityczny Wolnego Miasta Gdańska w latach 1920–1933, Gdynia 1966.

Wąsicki J., Związek Niemiecki i Druga Rzesza Niemiecka 1848–1914, Poznań 1989.
ISSN 1689-5258 (print)
ISSN 2391-7873 (online)

Partnerzy platformy czasopism