Z badań nad procesem kryminalnym w dawnym Krakowie Sprawa Jana Struszkowskiego o zabójstwo z roku 1707

Marian Mikołajczyk

DOI: http://dx.doi.org/10.12775/SIT.2012.009

Abstrakt


In the paper was described one of processes being in progress before the Cracow municipal court in 1707. The trial concerned the manslaughter committed by the soldier of Jan Struszkowski. The litigation concerned, whether the act had been committed intentionally or also unintentionally above all. Analysis of the course of judicial proceedings allows to state that the Cracow municipal process in criminal matters kept features of the grievance-contradictory process. Infl uences of the inquisition process were minimal.


Słowa kluczowe


history of a town law; a criminal trial; the involuntary manslaughter

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


Groicki B., Porządek sądów i spraw miejskich prawa majdeburskiego w Koronie Polskiej, wyd. K. Koranyi, Warszawa 1953.

Łaszewski R., Wymiar sprawiedliwości we wsiach województwa chełmińskiego w XVII i XVIII wieku. Organizacja sądownictwa i postępowanie sądowe, Toruń 1974.

Maisel W., Tortury w praktyce sądu kryminalnego miasta Poznania w wiekach XVI–XVIII, Studia i Materiały do Dziejów Wielkopolski i Pomorza, t. XIII, z. 1.

Mikołajczyk M., Prawo oskarżonego do obrony w praktyce sądów miejskich w Polsce XVI–XVIII wieku, [w:] Ustrój i prawo w przeszłości dalszej i bliższej. Studia historyczne o prawie dedykowane Prof. Stanisławowi Grodziskiemu w pięćdziesiątą rocznicę pracy naukowej, red. J. Malec i W. Uruszczak, Kraków 2001.

Mikołajczyk M., Wszczęcie postępowania karnego przed sądami miejskimi w Polsce XVI–XVIII wieku, Czasopismo Prawno-Historyczne 2005, t. LVII, z. 1.

Mikołajczyk M., Wyrokowanie i wyrok. Z badań nad procesem kryminalnym w miastach polskich XVI–XVIII wieku, Z dziejów prawa, cz. 8, red. A. Lityński, M. Mikołajczyk, W. Organiściak, Katowice 2006.

Rosenblatt J., Z Kroniki kryminalnej miasta Krakowa wieku XVIII, Gazeta Sądowa Warszawska 1885, r. XIII, nr 50.

Wojas Z., Bocheńskie od połowy XVII w. do schyłku epoki staropolskiej, [w:] Bochnia. Dzieje miasta i regionu, red. F. Kiryk, Z. Ruta, Kraków 1980.
ISSN 1689-5258 (print)
ISSN 2391-7873 (online)

Partnerzy platformy czasopism