Zasada równego traktowania kobiet i mężczyzn w zakresie dostępu do zatrudnienia oraz warunków pracy w świetle orzecznictwa Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej

Aleksandra Szczerba-Zawada

DOI: http://dx.doi.org/10.12775/SIT.2011.019

Abstrakt


The principle of equal treatment for men and women is the unquestionable foundation of the European Union legal order. It accompanied the process of the European integration from the very beginning, on the one hand determining its direction, on the other – being shaped by the process of European integration as its gradual development implied the successive extension of its scope of application to new areas such as access to employment and working conditions. The aim of this article is to present the way in which the Court of Justice of the European Union construed the prohibition of gender discrimination as regards the terms of employment, quite often specifying or even extending its meaning through the system of precedents. In this aim the article concentrates on the scope of application of the equal treatment principle in employment and occupation regardless of sex, accepted exceptions to it and legal consequences of the infringement of this principle.


Słowa kluczowe


sex discrimination; access to employment and working conditions; equal treatment for men and women; exceptions to the prohibition of gender discrimination; protection of

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


Bercusson B., European Labour Law, Londyn 1996.

Bernard C., Gender equality in the EU: A Balance Sheet, [w:] The EU and Human Rights, red. P. Alston, M. Bustello, J. Heen, Nowy Jork 1999.

Boruta I., Równość kobiet i mężczyzn w pracy w świetle prawa wspólnoty europejskiej. Implikacje dla Polski, Łódź 1996.

Cichowski R., Sex Equality, [w:] A. Stone Sweet, The Judicial Construction of Europe, Nowy Jork 2004.

Dybowski M., Prawa fundamentalne w orzecznictwie ETS, C.H. Beck, Warszawa 2007.

Florek L., Europejskie prawo pracy, Warszawa 2010.

Łętowska E., Równe traktowanie a granice dopuszczalności programów wyrównawczych, [w:] Równość praw kobiet i mężczyzn. Ustawodawstwo Unii Europejskiej i Rady Europy. Orzecznictwo Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości i Europejskiego Trybunału Praw Człowiek. Teksty i komentarze, Centrum Praw Kobiet, Warszawa 2001.

Plaňovová-Latanowicz J., Trybunał Sprawiedliwości Wspólnot Europejskich i ochrona praw podstawowych, Warszawa 2000.

Sadowska D., Zakaz dyskryminacji, [w:] Prawa i wolności I i II generacji, red. A. Florczak, B. Bolechow, Toruń 2006.
ISSN 1689-5258 (print)
ISSN 2391-7873 (online)

Partnerzy platformy czasopism