Kilka refleksji o związkach oraz instytucjach prawa cywilnego z prawem podatkowym

Bogumił Brzeziński

DOI: http://dx.doi.org/10.12775/SIT.2008.003

Abstrakt


*

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


Brzeziński B., Masternak M., O tak zwanym ciężarze dowodu w postępowaniu podatkowym, Przegląd Podatkowa 2004, nr 5.

Brzeziński B., Nykiel W., Zasady ogólne prawa podatkowego, Przegląd Podatkowy 2002, nr 3.

Brzeziński B., Podstawy wykładni prawa podatkowego, ODDK Gdańsk 2008.

Czerski P., Zastaw skarbowy jako forma zabezpieczenia należności podatkowych, Zakamycze 2004.

Kalinowski M., Podmiotowość prawna podatnika, Toruń 1999.

Karwat P., Obejście prawa podatkowego, Warszawa 2002.

Rosmarin S., Prawo podatkowe a prawo prywatne w świetle wykładni prawa, Lwów 1939.
ISSN 1689-5258 (print)
ISSN 2391-7873 (online)

Partnerzy platformy czasopism