Pozycja ustrojowa wojewodów i starostów jako przedstawicieli rządu w latach 1919–1928

Michał Gałędek

DOI: http://dx.doi.org/10.12775/16374

Abstrakt


The article presents an important aspect in the history of the evolution of legal status of voivode’s and starost’s as the off ices representing local government administration in the interwar period. Although they were responsible for the whole administration in the province, they had under their control only some branches of administration. At the begining neither voivodes in the voivodeships nor starosts in the counties did not have any legal impact on the off ices which were not placed under their supervision. This article presents how this situation was gradually changing equipping government representatives with the tools to enable them to infl uence on the independent local authorities. The fi nal turning point of publication is the moment of coming into force the presidental decree of 19 January 19 1928 concerning the organization and operation of general administration, which ended the fi rst phase of work on the construction of the administration system of the Republic of Poland in the interwar period. This publication has been prepared based on the sources of universally binding law and the the government acts. The analisys of legal issues was made using formal-dogmatic based on administration law literature, especially of the interwar period.

Słowa kluczowe


administrative system, Republic od Poland, local government administration, voivode, starost, interwar period, local government representative

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


Chmaj M., Golat K., Pozycja ustrojowa i zadania wojewody, w: Status prawny wojewody, red. M. Chmaj, Warszawa 2005.

Drążek-Drawicz J., Powiatowe władze administracji ogólnej, Gazeta Administracji i Policji Państwowej 1931, nr 19.

Hausner R., Organizacja i zakres działania władz administracji ogólnej, Gazeta Administracji i Policji Państwowej 1928, nr 2.

Hausner R., Organizacja władz administracyjnych, Gazeta Administracji i Policji Państwowej 1922, nr 27.

Hausner R., Pierwsze dwudziestolecie administracji spraw wewnętrznych, Warszawa 1939.

Hausner R., Reorganizacja administracji państwowej, Gazeta Administracji i Policji Państwowej 1924, nr 2.

Hausner R., Reorganizacja administracji państwowej, Gazeta Administracji i Policji Państwowej 1923, nr 52.

Hausner R., Reorganizacja administracji państwowej, Gazeta Administracji i Policji Państwowej 1923, nr 53.

Hausner R., Rozporządzenie o stanowisku wojewodów i starostów jako przedstawicieli Rządu, Gazeta Administracji i Policji Państwowej 1931, nr 18.

Hausner R., Rozporządzenie o stanowisku wojewodów i starostów jako przedstawicieli Rządu, Gazeta Administracji i Policji Państwowej 1931, nr 18.

Hausner R., Zebrania naczelników władz w województwach i powiatach, Gazeta Administracji i Policji Państwowej 1926, nr 39.

Hausner R., Zespolenie w świetle wojewódzkich zebrań periodycznych, Gazeta Administracji i Policji Państwowej 1930, nr 1.

Kotowski A., Polska polityka narodowościowa wobec mniejszości niemieckiej w latach 1919 1939, Toruń 2002.

Śleszyński W., Bezpieczeństwo wewnętrzne w polityce państwa polskiego na ziemiach północno-wschodnich II Rzeczypospolitej, Warszawa 2007.

Witkowski W., Historia administracji w Polsce 1764–1989, Warszawa 2007.
ISSN 1689-5258 (print)
ISSN 2391-7873 (online)

Partnerzy platformy czasopism