Silva Iaponicarum

Silva Iaponicarum

Silva Iaponicarum to wielojęzyczny kwartalnik japonistyczny o nowej formule, wydawany przez polską japonistykę po polsku, angielsku i japonsku. Pierwszy zeszyt periodyku ukazał się we wrześniu 2004 roku.
Głównym celem, dla którego periodyk został stworzony, jest publikacja wyników prac polskich i zagranicznych japonistów w Polsce i na świecie. Przyjmujemy do publikacji materiały w języku angielskim i japonskim oraz tłumaczenia tekstów japońskich na dowolny język docelowy.
Pod naszymi adresami oczekujemy na zgłoszenia nowych materiałów do publikacji. Z radością powitamy także komentarze naszych czytelników dotyczące zarówno formuły, jak i zawartości kwartalnika.Partnerzy platformy czasopism