Wyszukaj


 
Numer Tytuł
 
Vol 46 (2011) Stosunek państwa łotewskiego do miejscowych Polaków i Białorusinów w początkach niepodległości łotewskiej  PDF
Joanna Gierowska-Kałłaur
 
Vol 48 (2013) Z dziejów polskiej mniejszości w Bośni. Życie i działalność Wiktora i Artura Burdów Abstrakt  PDF
Łukasz Chimiak
 
Vol 48 (2013) Ludność polska Wołynia i Galicji Wschodniej wobec mordów ukraińskich w latach 1943‑1944. Antropologia strachu Abstrakt  PDF
Ernest Komoński
 
Vol 48 (2013) „Białorusini” czy „Moskale”? Ludność miejscowa Białej Rusi w świetle raportów emisariuszy Straży Kresowej Okręgu Brzesko‑Grodzieńskiego Abstrakt  PDF
Joanna Gierowska‑Kałłaur
 
Vol 52, No 2 (2017) Kwestia narodowościowa na peryferiach Europy Środkowo-Wschodniej. Przypadek Polesia między dwiema wojnami Abstrakt  PDF
Pavel Ablamski
 
Vol 50, No 1 (2015) Jak przetrwać? Problemy bytowe zagrożonych zagładą Polaków w miastach Wołynia oraz Galicji Wschodniej w końcowych latach okupacji hitlerowskiej Abstrakt  PDF
Ernest Komoński
 
Vol 54, No 3 (2019): Special Issue The turn of 1918 and 1919 in Lithuania in the light of unknown documents Abstrakt
Joanna Gierowska-Kałłaur
 
Vol 52, No 2 (2017): Special Issue The Nationality Issue on the Peripheries of Central and Eastern Europe. The Case of Polesie in the Interwar Period Abstrakt
Pavel Ablamski
 
Vol 52, No 1 (2017): Special Issue The Construction of the Catholic Church in Nikolsk-Ussuriysky (Ussuriysk) in the Light of the Russian State Historical Archive of the Far East in Vladivostok Abstrakt
Przemysław Adamczewski
 
Vol 52, No 3 (2017): Special Issue Janusz Korczak, Aleksander Lewin and the Polish orphanage in Monetna in the Urals Abstrakt
Daniel Boćkowski
 
Vol 52, No 1 (2017) Sprawa budowy kościoła katolickiego w Nikolsku Ussuryjskim (Ussuryjsku) w świetle dokumentów przechowywanych w Rosyjskim Państwowym Archiwum Historycznym Dalekiego Wschodu we Władywostoku Abstrakt  PDF
Przemysław Adamczewski
 
1 - 11 z 11 elementów

Wskazówki:

  • Wielkość znaków nie ma znaczenia
  • Spójniki są ignorowane
  • Wyszukaj dokładnego wyrażenia przez umieszczenie go w cudzyszłowie, np. "Dolnośląska Szkoła Wyższa"
  • Wyklucz wyrażenie poprzedzając je znakiem -.Partnerzy platformy czasopism