Wyszukaj


 
Numer Tytuł
 
Vol 46 (2011) Polacy‑Żydzi‑Sowieci – nadal „zbyt trudne” pytania?  PDF
Daniel Boćkowski
 
Vol 48 (2013) Ludność polska Wołynia i Galicji Wschodniej wobec mordów ukraińskich w latach 1943‑1944. Antropologia strachu Abstrakt  PDF
Ernest Komoński
 
Vol 53, No 2 (2018) „Rosyjscy emigranci w walce z faszyzmem”, czy raczej w służbie ZSRS? Czyli rzecz o długich mackach sowieckich służb specjalnych Abstrakt  PDF
Łukasz Dryblak
 
Vol 48 (2013) „Futurystyczna geografia”. Rola geografów w kształtowaniu granic Europy Środkowo‑Wschodniej i Południowo‑Wschodniej w latach 1914‑1920 Abstrakt  PDF
Maciej Górny
 
Vol 47 (2012) Wojenne plany Hitlera w 1937 roku  PDF
Marek Kazimierz Kamiński, Ewa Orlof
 
Vol 47 (2012) Politycy galicyjscy wobec sytuacji wewnętrznej w Austro‑Węgrzech w końcu pierwszej wojny światowej (1917‑1918) Abstrakt  PDF
Janusz Gruchała
 
Vol 49, No 2 (2014) Polska a sprawa rumuńsko-sowieckiego paktu o nieagresji w latach 1931–1932 Abstrakt  PDF
Henryk Walczak
 
Vol 48 (2013) Stany Zjednoczone i Związek Sowiecki, sierpień/wrzesień 1939 – czerwiec 1941 roku. Amerykański bilans zysków i strat współpracy ze Związkiem Sowieckim Abstrakt  PDF
Ewa Cytowska
 
Vol 48 (2013) Ustalenie granicy Węgier z Chorwacją i Serbią po I wojnie światowej Abstrakt  PDF
Renata Zawistowska
 
Vol 53, No 2 (2018) Obława Augustowska – stan badań, ich uwarunkowania i perspektywy Abstrakt  PDF
Krzysztof Jasiewicz
 
Vol 51, No 2 (2016) Polska polityka zagraniczna i rola wojska w geopolitycznych rozważaniach podpułkownika Tadeusza Zakrzewskiego Abstrakt  PDF
Dariusz Miszewski
 
Vol 54, No 3 (2019): Special Issue The finale of a war criminal’s existence: mysteries surrounding Oskar Dirlewanger’s death Abstrakt
Hubert Kuberski
 
Vol 50, No 1 (2015) Rosyjscy historycy o początkach II wojny światowej – przypadek Aleksandra Diukowa Abstrakt  PDF
Bartłomiej Gajos
 
Vol 49, No 2 (2014) Wschodnioeuropejska odyseja Leona Degrelle’a. Walońscy ochotnicy Waffen SS (1943-1945) na froncie wschodnim Abstrakt  PDF
Hubert Kuberski
 
Vol 52, No 3 (2017): Special Issue Documents related to the Caucasus during the Second World War in the archive of the Polish Institute and Sikorski Museum in London Abstrakt
Przemysław Adamczewski
 
Vol 53 (2018): Special Issue Jewish social welfare institutions and facilities in the General Government from 1939 to 1944. A preliminary study Abstrakt
Aleksandra Bańkowska
 
Vol 52, No 1 (2017) Rosyjscy emigranci i polskie podziemie w latach 1939–1948 Abstrakt  PDF
Hubert Kuberski
 
Vol 53, No 1 (2018) В одном строю: иностранные медсестры Немецкого Красного креста, награжденные в период Второй мировой войны Abstrakt  PDF
Andriej A. Samcewicz
 
Vol 52, No 1 (2017): Special Issue Russian Emigrants and Polish Underground in 1939–1948 Abstrakt
Hubert Kuberski
 
1 - 19 z 19 elementów

Wskazówki:

  • Wielkość znaków nie ma znaczenia
  • Spójniki są ignorowane
  • Wyszukaj dokładnego wyrażenia przez umieszczenie go w cudzyszłowie, np. "Dolnośląska Szkoła Wyższa"
  • Wyklucz wyrażenie poprzedzając je znakiem -.Partnerzy platformy czasopism