Wyszukaj


 
Numer Tytuł
 
Vol 46 (2011) Polacy‑Żydzi‑Sowieci – nadal „zbyt trudne” pytania?  PDF
Daniel Boćkowski
 
Vol 47 (2012) Politycy galicyjscy wobec sytuacji wewnętrznej w Austro‑Węgrzech w końcu pierwszej wojny światowej (1917‑1918) Abstrakt  PDF
Janusz Gruchała
 
Vol 48 (2013) Ludność polska Wołynia i Galicji Wschodniej wobec mordów ukraińskich w latach 1943‑1944. Antropologia strachu Abstrakt  PDF
Ernest Komoński
 
Vol 53, No 2 (2018) „Rosyjscy emigranci w walce z faszyzmem”, czy raczej w służbie ZSRS? Czyli rzecz o długich mackach sowieckich służb specjalnych Abstrakt  PDF
Łukasz Dryblak
 
Vol 53, No 2 (2018) Obława Augustowska – stan badań, ich uwarunkowania i perspektywy Abstrakt  PDF
Krzysztof Jasiewicz
 
Vol 48 (2013) „Futurystyczna geografia”. Rola geografów w kształtowaniu granic Europy Środkowo‑Wschodniej i Południowo‑Wschodniej w latach 1914‑1920 Abstrakt  PDF
Maciej Górny
 
Vol 47 (2012) Wojenne plany Hitlera w 1937 roku  PDF
Marek Kazimierz Kamiński, Ewa Orlof
 
Vol 50, No 1 (2015) Rosyjscy historycy o początkach II wojny światowej – przypadek Aleksandra Diukowa Abstrakt  PDF
Bartłomiej Gajos
 
Vol 49, No 2 (2014) Wschodnioeuropejska odyseja Leona Degrelle’a. Walońscy ochotnicy Waffen SS (1943-1945) na froncie wschodnim Abstrakt  PDF
Hubert Kuberski
 
Vol 49, No 2 (2014) Polska a sprawa rumuńsko-sowieckiego paktu o nieagresji w latach 1931–1932 Abstrakt  PDF
Henryk Walczak
 
Vol 48 (2013) Stany Zjednoczone i Związek Sowiecki, sierpień/wrzesień 1939 – czerwiec 1941 roku. Amerykański bilans zysków i strat współpracy ze Związkiem Sowieckim Abstrakt  PDF
Ewa Cytowska
 
Vol 48 (2013) Ustalenie granicy Węgier z Chorwacją i Serbią po I wojnie światowej Abstrakt  PDF
Renata Zawistowska
 
Vol 55, No 2 (2020) Katolicyzm i Wielka Wojna. Upamiętnienie poległych i tożsamościowe konstrukty w Europie Środkowej na przykładzie kościołów św. Jadwigi w Opawie i św. Brunona w Giżycku Abstrakt  PDF
Jerzy Gorzelik
 
Vol 55, No 3 (2020): Special Issue Jusuf-bek Umaszew and the importance of the Caucasus for Polish intelligence services during World War II in view of documents kept in Polish archives in London Abstrakt
Przemysław Adamczewski
 
Vol 51, No 2 (2016) Polska polityka zagraniczna i rola wojska w geopolitycznych rozważaniach podpułkownika Tadeusza Zakrzewskiego Abstrakt  PDF
Dariusz Miszewski
 
Vol 54, No 3 (2019): Special Issue The finale of a war criminal’s existence: mysteries surrounding Oskar Dirlewanger’s death Abstrakt
Hubert Kuberski
 
Vol 52, No 1 (2017): Special Issue Russian Emigrants and Polish Underground in 1939–1948 Abstrakt
Hubert Kuberski
 
Vol 52, No 3 (2017): Special Issue Documents related to the Caucasus during the Second World War in the archive of the Polish Institute and Sikorski Museum in London Abstrakt
Przemysław Adamczewski
 
Vol 53 (2018): Special Issue Jewish social welfare institutions and facilities in the General Government from 1939 to 1944. A preliminary study Abstrakt
Aleksandra Bańkowska
 
Vol 52, No 1 (2017) Rosyjscy emigranci i polskie podziemie w latach 1939–1948 Abstrakt  PDF
Hubert Kuberski
 
Vol 53, No 1 (2018) В одном строю: иностранные медсестры Немецкого Красного креста, награжденные в период Второй мировой войны Abstrakt  PDF
Andriej A. Samcewicz
 
1 - 21 z 21 elementów

Wskazówki:

  • Wielkość znaków nie ma znaczenia
  • Spójniki są ignorowane
  • Wyszukaj dokładnego wyrażenia przez umieszczenie go w cudzyszłowie, np. "Dolnośląska Szkoła Wyższa"
  • Wyklucz wyrażenie poprzedzając je znakiem -.Partnerzy platformy czasopism