Przeszukaj indeks tytułów


 
Numer Tytuł
 
Vol 52, No 1 (2017) Polsko-fińska konferencja historyków „In the Shadow of Russia. Poland and Finland in the 20th Century”, Warszawa, 24–25 października 2016 r. Szczegóły   PDF
Marek Rodzik
 
Vol 51, No 1 (2016) Pomiędzy Polską, Niemcami a Rosją. Przyczynek do dziejów mazurskich filiponów Szczegóły   PDF
Piotr Chomik
 
Vol 49, No 2 (2014) Pomoc Jointu i Agro-Jointu dla ludności żydowskiej na obszarze Białorusi radzieckiej Abstrakt   PDF
Ewa Kowalska-Dąbrowska
 
Vol 47 (2012) Posiedzenia Zakładu Dziejów Europy XIX i XX w. w IH PAN w Warszawie (5 października 2010 – 27 września 2011) Szczegóły   PDF
Daniel Boćkowski
 
Vol 51, No 2 (2016) Postaci czołowych działaczy białoruskich w świetle informacji Urzędu Komisarza Rządu na miasto Wilno w 1924 r. Abstrakt   PDF
Joanna Gierowska-Kałłaur
 
Vol 50, No 2 (2015) Prasa Komitetu Centralnego Komunistycznej Partii Zachodniej Białorusi (KC KPZB) wydawana w języku Rosyjskim Abstrakt   PDF
Adam Radosław Suławka
 
Vol 52, No 2 (2017) Prawosławna diecezja chełmska w latach 1915–1918 na łamach „Gazety Ludowej. Tygodnika Ilustrowanego” Abstrakt   PDF
Stefan Dmitruk
 
Vol 47 (2012) Prekmurje – oderwanie od Węgier i przyłączenie do Słowenii (1919‑1920) Abstrakt   PDF
Renata Zawistowska
 
Vol 50, No 1 (2015) Pro memoria – dwóch badaczy dziejów Europy Wschodniej: Władysław Andrzej Serczyk (23 VII 1935 – 5 I 2014) i Zbigniew Wójcik (29 X 1922 – 22 III 2014) Szczegóły   PDF
Michał Kozłowski
 
Vol 50, No 2 (2015) Prof. dr hab. Mieczysław Tanty (1928‑2015) Szczegóły   PDF
Elżbieta Znamierowska-Rakk
 
Vol 47 (2012) Profesor Tadeusz Kisielewski (1939‑2012) Szczegóły   PDF
Daniel Boćkowski
 
Vol 46 (2011) Profesorowi dr hab. Piotrowi Łossowskiemu w 85. rocznicę urodzin Szczegóły   PDF
Henryk Bułhak
 
Vol 53, No 1 (2018) Prymas Stefan Wyszyński wobec zagrożenia interwencją sowiecką i konsekwencje jego poglądów (1980–1981) Abstrakt   PDF
Rafał Łatka
 
Vol 50, No 1 (2015) Przedradziecka tożsamość narodowa w Azji Centralnej w kontekście polityki narodowościowej ZSRR. Przegląd badań Abstrakt   PDF
Anna Perkowska
 
Vol 52, No 2 (2017) Przewrót Gabriele D’Annunzia w Rijece (1919–1920) w kontekście stosunków włosko-jugosłowiańskich Abstrakt   PDF
Konrad Sebastian Morawski
 
Vol 46 (2011) Przyczynek do historii polsko‑jugosłowiańskich stosunków kulturalnych po II wojnie światowej – działalność Wiktora Bazielicha na polu promocji kultury i jego praca tłumacza Szczegóły   PDF
Damir Agičić
 
Vol 49, No 1 (2014) Przyłączenie do Austrii po I wojnie światowej części Węgier Zachodnich - utworzenie Burgenlandu Abstrakt   PDF
Renata Zawistowska
 
Vol 46 (2011) Recenzje Szczegóły   PDF
Daniel Boćkowski
 
Vol 47 (2012) Recenzje Szczegóły   PDF
Daniel Boćkowski
 
Vol 48 (2013) Recenzje Szczegóły   PDF
Daniel Boćkowski
 
Vol 49, No 1 (2014) Recenzje Szczegóły   PDF
Daniel Boćkowski
 
Vol 49, No 2 (2014) Recenzje Szczegóły   PDF
Daniel Boćkowski
 
Vol 50, No 1 (2015) Recenzje Szczegóły   PDF
Daniel Boćkowski
 
Vol 51, No 1 (2016) Recenzje Szczegóły   PDF
Daniel Boćkowski
 
Vol 51, No 2 (2016) Recenzje Szczegóły   PDF
Daniel Boćkowski
 
126 - 150 z 245 elementów << < 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 > >> 


Partnerzy platformy czasopism