Przeszukaj indeks tytułów


 
Numer Tytuł
 
Vol 51, No 1 (2016): (Special Issue) Bulgarians and Bulgaria in the last quarter of the 19th century in the publications of Jan Grzegorzewski (culture, population, economy) Abstrakt   PDF (English)
Jarosław Rubacha
 
Vol 52, No 1 (2017): Special Issue Bulgarians and Bulgaria in the Last Quarter of the Nineteenth Century in Jan Grzegorzewski’s Publications (Internal Policy, Foreign Policy) Abstrakt   PDF (English)
Jarosław Rubacha
 
Vol 51, No 1 (2016) Bułgarzy i Bułgaria w ostatniej ćwierci wieku XIX w publikacjach Jana Grzegorzewskiego (kultura, ludność, gospodarka) Abstrakt   PDF
Jarosław Rubacha
 
Vol 52, No 1 (2017) Bułgarzy i Bułgaria w ostatniej ćwierci wieku XIX w publikacjach Jana Grzegorzewskiego (polityka wewnętrzna, polityka zagraniczna) Abstrakt   PDF
Jarosław Rubacha
 
Vol 49, No 1 (2014) Cerkiew Prawosławna na Wołyniu w pierwszym powojennym dziesięcioleciu Abstrakt   PDF
Adam Rafał Kaczyński
 
Vol 52, No 2 (2017): Special Issue Chełm Orthodox Diocese as Mentioned in the Gazeta Ludowa. Tygodnik Ilustrowany Weekly from 1915 to 1918 Abstrakt   PDF (English)
Stefan Dmitruk
 
Vol 49, No 1 (2014) Chorwackie echa walki Polaków o wolność: Powstanie Styczniowe w chorwackiej opinii publicznej Abstrakt   PDF
Slaven Kale
 
Vol 51, No 2 (2016): (Special Issue) Czechoslovakia faced with the hostile attitudes of Germany and Italy in 1938 Abstrakt   PDF (English)
Marek Kazimierz Kamiński
 
Vol 51, No 1 (2016): (Special Issue) Czechoslovakia in face of the dictates of Western powers in 1938 in the light of Jan Masaryk’s correspondence from London Abstrakt   PDF (English)
Marek Kazimierz Kamiński
 
Vol 51, No 1 (2016) Czechosłowacja w obliczu dyktatu mocarstw zachodnich w 1938 r. w świetle depesz Jana Masaryka z Londynu Abstrakt   PDF
Marek Kazimierz Kamiński
 
Vol 51, No 2 (2016) Czechosłowacja w obliczu wrogiej postawy Niemiec i Włoch w 1938 r. Abstrakt   PDF
Marek Kazimierz Kamiński
 
Vol 52, No 2 (2017) Czy każdy katolik to Polak? – kresowe, narodowo-religijne dylematy rosyjskiej biurokracji w dokumencie Ministerstwa Spraw Wewnętrznych z 1910 roku Abstrakt   PDF
Roman Jurkowski
 
Vol 53, No 2 (2018) Czy metodologia powinna zaćmiewać faktografię? Nowe spojrzenie na rewolucję 1905 roku Abstrakt   PDF
Aleksander Łaniewski
 
Vol 51, No 1 (2016) Czy tylko prometeizm? Polityka państwa polskiego wobec wybranych kół emigracji rosyjskiej w latach 1926–1935 Abstrakt   PDF
Łukasz Dryblak
 
Vol 52, No 2 (2017) Degeneracja fantazmatu homoseksualnego w znormalizowanej kinematografii czechosłowackiej. Od Krawca i księcia Václava Krški (1956) do Chłopaków z brązu Stanislava Strnada (1980) Abstrakt   PDF
Karol Szymański
 
Vol 52, No 2 (2017): Special Issue Degeneration of the Homosexual Phantasm in Normalised Czechoslovak Cinema: From Václav Krška’s The False Prince (1956) to Stanislav Strnad’s The Bronze Boys (1980) Abstrakt   PDF (English)
Karol Szymański
 
Vol 46 (2011) Demografia i rozmieszczenie ludności węgierskiej w Słowacji 1918‑1950 Abstrakt   PDF
Renata Zawistowska
 
Vol 51, No 1 (2016) Deprecjacja wielkiego jubileuszu: obchody 1150-lecia rosyjskiej państwowości w Nowogrodzie Wielkim (2012) Abstrakt   PDF
Mikołaj Banaszkiewicz
 
Vol 49, No 1 (2014) Dmytro Doncow i Polska – dwa mity Abstrakt   PDF
Marek Wojnar
 
Vol 52, No 3 (2017): Special Issue Documents related to the Caucasus during the Second World War in the archive of the Polish Institute and Sikorski Museum in London Abstrakt   PDF (English)
Przemysław Adamczewski
 
Vol 50, No 1 (2015) Dwie dekady współtworzenia „Studiów z Dziejów Rosji i Europy Środkowo‑Wschodniej” Szczegóły   PDF
Elżbieta Znamierowska-Rakk
 
Vol 52, No 3 (2017): Special Issue Eastern Europe and the British Imperial Imagination, 1914–1919 Abstrakt   PDF (English)
Andrzej Nowak
 
Vol 51, No 1 (2016) Ekscesy antyżydowskie na ziemiach bułgarskich Imperium Osmańskiego w czasie wojny rosyjsko-tureckiej 1877–1878 Abstrakt   PDF
Bartłomiej Rusin
 
Vol 52, No 1 (2017): Special Issue Emanuel Halicz – More than Scientist’s Profile Abstrakt   PDF (English)
Michał Kozłowski
 
Vol 52, No 1 (2017) Emanuel Halicz – sylwetka nie tylko naukowa Abstrakt   PDF
Michał Kozłowski
 
26 - 50 z 245 elementów << < 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 > >> 


Partnerzy platformy czasopism