Autor - szczegóły

Sirutavičius, Vladas, Instytut Historii Litwy, Instytut Stosunków Międzynarodowych i Nauk Politycznych Uniwersytetu WileńskiegoPartnerzy platformy czasopism