Autor - szczegóły

Szymański, Karol, Gdańsk, Polska

  • Vol 52, No 2 (2017) - Artykuły
    Degeneracja fantazmatu homoseksualnego w znormalizowanej kinematografii czechosłowackiej. Od Krawca i księcia Václava Krški (1956) do Chłopaków z brązu Stanislava Strnada (1980)
    Abstrakt  PDF
  • Vol 52, No 2 (2017): Special Issue - Artykuły
    Degeneration of the Homosexual Phantasm in Normalised Czechoslovak Cinema: From Václav Krška’s The False Prince (1956) to Stanislav Strnad’s The Bronze Boys (1980)
    Abstrakt  PDF (English)


Partnerzy platformy czasopism