Autor - szczegóły

Gierowska-Kałłaur, Joanna, Instytut Historii im. Tadeusza Manteuffla Polskiej Akademii Nauk, Polska

  • Vol 51, No 2 (2016) - Artykuły
    Postaci czołowych działaczy białoruskich w świetle informacji Urzędu Komisarza Rządu na miasto Wilno w 1924 r.
    Abstrakt  PDF


Partnerzy platformy czasopism