Autor - szczegóły

Gierowska-Kałłaur, Joanna, Instytut Historii im. Tadeusza Manteuffla PAN, Polska

  • Vol 50, No 2 (2015) - Artykuły
    Monarchiści i ich symulacje polityczne w maju‑lipcu 1920 roku. Memoriały płk. Maxa Bauera i gen. Wasilija Biskupskiego
    Abstrakt  PDF


Partnerzy platformy czasopism