Autor - szczegóły

Gajos, Bartłomiej, Instytut Historii im. Tadeusza Manteuffla PAN Centrum Polsko-Rosyjskiego Dialogu i Porozumienia, Polska

  • Vol 52, No 2 (2017) - Artykuły
    Pięćdziesiąta rocznica rewolucji październikowej (1967) – przewrót pokoleniowy i polityka historyczna ZSRS
    Abstrakt  PDF


Partnerzy platformy czasopism