Vol 50, No 1 (2015)

Spis treści

Od redaktora
Andrzej Nowak
PDF
5-6
Początki „Studiów z Dziejów ZSRR (Rosji) i Europy Środkowej” w moich wspomnieniach
Piotr Łossowski
PDF
7-18
Dwie dekady współtworzenia „Studiów z Dziejów Rosji i Europy Środkowo‑Wschodniej”
Elżbieta Znamierowska-Rakk
PDF
19-24

Artykuły

Tomasz Jacek Lis
PDF
25-41
Henryk Walczak
PDF
43-85
Ernest Komoński
PDF
87-101
Andrzej Nowak
PDF
103-117
Anna Perkowska
PDF
119-168
Nataliia Slobodian
169-186
Bartłomiej Gajos
PDF
187-206

Artykuły recenzyjne i recenzje

O konieczności rzetelnego ustalania kontekstu rekonstruowanych emocji?
Joanna Gierowska‑Kałłaur
PDF
207-222
Recenzje
 
PDF
223-232

In memoria

Pro memoria – dwóch badaczy dziejów Europy Wschodniej: Władysław Andrzej Serczyk (23 VII 1935 – 5 I 2014) i Zbigniew Wójcik (29 X 1922 – 22 III 2014)
Michał Kozłowski
PDF
233-240


Partnerzy platformy czasopism