Vol 47 (2012)

Spis treści

Profesor Tadeusz Kisielewski (1939‑2012)
Daniel Boćkowski
PDF
6-8

Studia

Hanna Marczewska‑Zagdańska
PDF
9-30
Janusz Gruchała
PDF
31-48
Renata Zawistowska
PDF
49-75
Michał Jerzy Zacharias
PDF
76-116
Adam Rafał Kaczyński
PDF
117-138
Iskra Baewa
PDF
139-155

Dokumenty i materiały

Zachód i Step w dziejach Rusi i Rosji – dualizm cywilizacyjny w pisarstwie historycznym Lwa Gumilowa
Marek Wojnar
PDF
156-181
Adwokat wobec rosyjskiego systemu karnego i politycznego – przykład Stanisława Patka
Małgorzata Gmurczyk-Wrońska
PDF
182-200
Stanisław Patek w świetle raportów rosyjskich urzędników
Małgorzata Gmurczyk-Wrońska
PDF
201-207
„Depozyty” Walerego Sławka przechowywane w Moskwie. („Biuro Detaszowane Oddziału II Naczelnego Dowództwa 1919”)
Joanna Gierowska-Kałłaur
PDF
208-272
Wojenne plany Hitlera w 1937 roku
Marek Kazimierz Kamiński, Ewa Orlof
PDF
273-286
Krzysztof Langowski
PDF
287-326

Artykuły recenzyjne i recenzje

Gentlemani o barbarzyńcach
 
PDF
327-338
Nowa synteza dziejów Słowacji
 
PDF
339-353
Recenzje
 
PDF
354-397

Życie naukowe

Posiedzenia Zakładu Dziejów Europy XIX i XX w. w IH PAN w Warszawie (5 października 2010 – 27 września 2011)
 
PDF
398-399

In memoria

Janusz Gruchała (24 VIII 1949 – 21 XI 2011)
Krzysztof Nowak
PDF
400-402


Partnerzy platformy czasopism