Vol 46 (2011)

Spis treści

Profesorowi dr hab. Piotrowi Łossowskiemu w 85. rocznicę urodzin
Henryk Bułhak
PDF
6-11

Studia

Ewa Semenowicz
PDF
13-41
Elżbieta Znamierowska-Rakk
PDF
43-62
Jarosław Rubacha
PDF
63-84
Aleksandra Leinwand
PDF
85-98
Renata Zawistowska
PDF
99-126
Piotr Eberhardt
PDF
127-157
Robert Kuśnierz
PDF
159-179

Dokumenty i materiały

Stosunek państwa łotewskiego do miejscowych Polaków i Białorusinów w początkach niepodległości łotewskiej
Joanna Gierowska-Kałłaur
PDF
181-216
Przyczynek do historii polsko‑jugosłowiańskich stosunków kulturalnych po II wojnie światowej – działalność Wiktora Bazielicha na polu promocji kultury i jego praca tłumacza
Damir Agičić
PDF
217-236

Artykuły recenzyjne i recenzje

Polacy‑Żydzi‑Sowieci – nadal „zbyt trudne” pytania?
Daniel Boćkowski
PDF
237-242
Recenzje
 
PDF
243-296

Życie naukowe

Życie naukowe
 
PDF
297-305

In memoria

Ihor Ševčenko (10 luty 1922 – 26 grudnia 2009)
Michał Kozłowski
PDF
307-311


Partnerzy platformy czasopism