Vol 52, No 2 (2017)

Spis treści

Artykuły

Stefan Dmitruk
PDF
5-23
Konrad Sebastian Morawski
PDF
25-55
Pavel Ablamski
PDF
57-78
Karol Szymański
PDF
79-146
Jelena D. Twierdiukowa
147-160
Wojciech Śleszyński
PDF
161-192
Bartłomiej Gajos
PDF
193-221

Materiały

Roman Jurkowski
PDF
223-239

Artykuły recenzyjne i recenzje

Recenzje
 
PDF
241-261
Wytyczne dla autorów
 
PDF
262-265
Zasady recenzowania artykułów
 
PDF
266


Partnerzy platformy czasopism