Sowiecka propaganda gazetowa na okupowanej przez Niemców Białorusi 1941–1944

Eugeniusz Mironowicz

DOI: http://dx.doi.org/10.12775/SDR.2020.1.05

Abstrakt


Propaganda stanowiła część wojny totalnej reżimów hitlerowskiego i sowieckiego, prowadzonej w latach 1941–1945. Na obszarze okupowanej przez Niemców Białorusi każda ze stron wykorzystywała wszystkie środki propagandowe do mobilizacji lub zastraszania społeczeństwa. Prasa komunistyczna, rozpowszechniana w warunkach konspiracyjnych, zarówno drukowana w Rosji, jak w podziemnych drukarniach, początkowo mobilizowała do walki z okupantami, a od 1943 r. przekonywała społeczeństwo o nieuchronności powrotu systemu komunistycznego i konieczności rozliczenia z wykonania obowiązków wobec sowieckiej ojczyzny.


Słowa kluczowe


Białoruś; propaganda sowiecka; okupacja niemiecka; prasa

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


Źródła

Narodowe Archiwum Republiki Białoruś

Всенардное партизанское движение в Белоруссии в годы Великой Отечественной войны (июнь 1941 – июль 1944) Документы и матерялы, т. 1, Минск 1967.

Памяць палаючых гадоў. 70-годдзю Вялікай Перамогі прысвячаецца алічбаваныя калекцыі з фондаў Нацыянальнай бібліятэкі Беларусі, http://old.nlb.by/vov70/index.php?path=/ catalogue/view-400&menu_id=228 (dostęp: 7.02.2019).

Преступления немецко-фашистских окупантов в Белоруссии, ред. П.П. Липпило, В.Ф. Романовский, Минск 1965.

Gazety

„За Савецкую Беларусь”

„Звязда”

„Ленинец”

„Партызанская дубінка”

„Раздавім фашысцкую гадзіну”

„Советская Бедоруссия”

Opracowania

Slepyan K., Partyzanci Stalina. Radziecki ruch oporu w czasie II wojny światowej, Poznań 2008.

Szybieka Z., Historia Białorusi 1975–2000, Lublin 2002.

Turonek J., Białoruś pod okupacją niemiecką, Warszawa 1993.

Болсун Г., Паротивостояние немецкой и советской пропаганды на окупированой теритрии Беларуси (1941–1944), mps pracy doktorskiej, Минск 1999.

Болсун Г., Паротивостояние немецкой и советской пропаганды на окупированой теритрии Беларуси (1941–1944), в: Беларусь 1941–1945. Подвиг. Трагедия. Память, кн. 1, Минск 2010, с. 432–452.

Лысова Т., Как советская пропаганда подавляла нцыскую, „Рэспубліка”, http://bsj. by/2013/07/smi-i-vojna-kak-sovetskaya-propaganda-podavlyala-nacistskuyu (dostęp: 12.05.2018).

Стыкалин C., Советская сатирическая печать 1917–1963. Партызанская дубiнка, https:// info.wikireading.ru/249308 (dostęp: 12.03.2019).

Факторович А., Крах аграрной политики немецко-фашистских окупантов в Белоруссии, Минск 1979.


Partnerzy platformy czasopism