Documents related to the Caucasus during the Second World War in the archive of the Polish Institute and Sikorski Museum in London

Przemysław Adamczewski

DOI: http://dx.doi.org/10.12775/SDR.2017.EN3.06

Abstrakt


Artykuł prezentuje dokumenty przechowywane w Instytucie Polskim i Muzeum im. gen. Sikorskiego w Londynie dotyczące Kaukazu w czasach II wojny światowej. Materiał ten niewątpliwie zainteresuje badaczy zajmujących się dziejami Armii Polskiej w ZSRR. Nasuwa się wniosek, że Kaukaz dla polskich polityków był etapem przejściowym w procesie przechodzenia wojska polskiego spod dowództwa sowieckiego pod brytyjskie.

The article presents documents from the Polish Institute and Sikorski Museum in London about the Caucasus during the Second World War. The presented material can be of interest to those exploring the history of the Polish Army in the USSR. It can be concluded that the Caucasus in the minds of Polish policymakers was to be a transitional stage in the process of bringing Polish troops out of the Soviet command and under the command of the British.


Słowa kluczowe


Kaukaz; Polska; II wojna światowa; Armia Polska; Winston Churchill; Władysław Sikorski; rząd polski na uchodźstwie; Caucasus; Poland; World War II; Polish Army; Polish government-in-exile

Pełny tekst:

PDF (English)

Bibliografia


Materski W., Armia polska w ZSRR 1941–1942, Warszawa, 1992.


Partnerzy platformy czasopism