Janusz Korczak, Aleksander Lewin and the Polish orphanage in Monetna in the Urals

Daniel Boćkowski

DOI: http://dx.doi.org/10.12775/SDR.2017.EN3.05

Abstrakt


Artykuł omawia zesłańcze losy wybitnego polskiego pedagoga Aleksandra Lewina prowadzącego w okresie II wojny światowej polski sierociniec w osadzie Monietny w obwodzie swierdłowskim. Trafiały tam dzieci polskich rodzin wywiezionych przymusowo w głąb ZSRR w okresie sowieckiej okupacji wschodnich ziem II RP 1939–1941. Lewin, zajmując się nowymi teoriami wychowania, był powiązany z Januszem Korczakiem. W ZSRR próbował łączyć idee Korczaka z niezwykle popularnymi pomysłami Antona Makarenki.

The article discusses the fate while in exile of the eminent Polish pedagogue Aleksander Lewin, who during the World War II ran a Polish orphanage in the village of Monetna in the Sverdlovsk oblast. Children placed there came from Polish families forcibly deported deep into the USSR territories during the Soviet occupation of the Second Polish Republic in 1939–1941. Lewin was associated with Janusz Korczak while studying new theories of education. In the Soviet Union, he tried to combine Korczak’s ideas with the extremely popular concepts of Anton Makarenko.


Słowa kluczowe


Polacy na zesłaniu w ZSRR; Aleksander Lewin; Janusz Korczak; dom dziecka w Monetnej; stosunki polsko-sowieckie w czasie II wojny światowej; Poles in exile in the USSR; the orphanage in Monetna; Soviet-Polish relations during World War II

Pełny tekst:

PDF (English)

Bibliografia


Studies

Bilas I., Represyvno-karal’na systema v Ukrayini 1917–1953. Suspil’no-politychnyy ta istoryko-pravovyy analiz, vol. 2, Kyyiv, 1994.

Lewin A., Problemy wychowania kolektywnego. Refleksje pedagogiczne na tle doświadczeń polskiego domu dziecka i szkoły na Uralu, Warszawa, 1953.

Document collections

Archiwum Ringelbluma, vol. 3: Relacje z Kresów, ed. A. Żbikowski, Warszawa, 2000.

Z archiwów sowieckich, vol. 3: Konflikty polsko-sowieckie 1942–1944, ed. W. Roszkowski, Warszawa, 1993.

Zesłańcy polscy w ZSRR, Ambasada Rzeczypospolitej Polskiej w Japonii, Tokio, 1941.


Partnerzy platformy czasopism