Stosunki amerykańsko‑rosyjskie w okresie wojny secesyjnej (1861‑1865)

Hanna Marczewska‑Zagdańska

DOI: http://dx.doi.org/10.12775/SDR.2013.02

Abstrakt


Lata 60. XIX w. cechuje wyjątkowa życzliwość i serdeczność w bilateralnych relacjach między Stanami Zjednoczonym – młodą republiką amerykańską – a wielowiekową carską Rosją. Fenomen ten, niewystępujący w takim natężeniu nigdy wcześniej ani później, zainspirował rosyjskich i amerykańskich badaczy oraz polityków do zorganizowania m.in. w Moskwie w 2011 r. wystawy nt. The Tsar and the President: Alexander II and Abraham Lincoln – Liberator and Emancipator. Poniższy artykuł analizuje (w oparciu o liczne materiały źródłowe z epoki) przyczyny tak niecodziennej wzajemnej amerykańsko‑rosyjskiej sympatii, przychylności, współpracy gospodarczej i wojskowej: wewnętrzne (wojna secesyjna w USA, powstanie styczniowe w Imperium Rosyjskim) oraz zewnętrzne (rywalizacja z Wielką Brytanią i Francją oraz polityczna kalkulacja w poszukiwaniu sojuszy przeciw rywalom i konkurentom) na tle walki wielkich mocarstw o podział wpływów na świecie uwarunkowanych geopolitycznie i historycznie.


Słowa kluczowe


prezydent Lincoln; car Aleksander II; wojna secesyjna; Imperium Rosyjskie; powstanie styczniowe 1863; flota rosyjska; Stany Zjednoczone – polityka zagraniczna – Rosja; Rosja – polityka zagraniczna – Stany Zjednoczone; historia dyplomacji XIX wieku

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


Adamow E. A., Russia and the United States at the Time of the Civil War, „Journal of Modern History”, 1930, s. 586‑602;

Bailey T., America Faces Russia: Russian‑American Relations from Early Time to Our Day, Ithaca, New York 1950.

Bernard M., A Historical Account of the Neutrality of Great Britain During the American Civil War, London 1870.

Crook D. P., Diplomacy During the American Civil War, New York 1975.

Douglas Kroll C., Friends in Peace and War: the Russian Navy’s Landmark visit to Civil War San Francisco, Washington, D.C. 2007.

Dowty A., The Limits of American Isolation: The United States and the Crimean War, New York 1971.

Dvoichenko‑Markov E., Americans in the Crimean War, „Russian Review” vol. 13, nr 2, 1954.

Ferris N. B., The Trent Affair: A Diplomatic Crisis, Knoxville 1977.

Franklin R. N., Franklin Pierce: Young Hickory of the Granite Hills, Philadelphia 1958.

Golder F. A., Russian‑American Relations During the Crimean War, „American Historical Review” vol. 31, nr 3, 1926.

Golder F. A., The Russian Fleet and the Civil War, „The American Historical Review” vol. 20, nr 4, 1915, s. 801‑812.

Kushner H. I., The Russian Fleet and the American Civil War: Another View, „Historian” vol. 34, nr 4, 1972, s. 633‑649.

Kutolowski J. F., The West and Poland: Essays on Governmental and Public Response to the Polish National Movement, 1861‑1864, Boulder, Columbia University Press 2000.

Mayes E., Lucius Q. C. Lamar: His Life, Times and Speeches, Nashville 1896.

Michałek K., Na drodze ku potędze. Historia Stanów Zjednoczonych Ameryki 1861‑1945, Warszawa 1993.

Nagengast W. E., The Visit of the Russian Fleet to the United States: Were Americans Deceived?, „Russian Review” vol. 8, nr 1, 1949, s. 46‑55.

Ostaszewski P., Z dziejów amerykańsko‑rosyjskich stosunków dyplomatycznych: pierwsza amerykańska misja dyplomatyczna w Petersburgu, sierpień 1781 – kwiecień 1783, „Świat i Polityka” 3/4, 2002, s. 97‑112.

Robertson J. R., A Kentuckian at the Court of the Tsars: The Ministry of Cassius Marcellus Clay to Russia, Berea, Kentucky 1935.

Warren G. H., Fountain of Discontent: the Trent Affair and Freedom of the Seas, Boston 1981.

Woldman A. A., Lincoln and the Russians: The Story of Russian‑American Diplomatic Relations During the Civil War, Cleveland and New York 1952.


Partnerzy platformy czasopism