Adwokat wobec rosyjskiego systemu karnego i politycznego – przykład Stanisława Patka

Małgorzata Gmurczyk-Wrońska

DOI: http://dx.doi.org/10.12775/SDR.2012.08

Słowa kluczowe


Patek Stanisław (1866-1944); Adwokaci; Rosja

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


Bazylow L., Ostatnie lata Rosji carskiej. Rządy Stołypina, Warszawa 2008.

Bazylow L., Polacy w Petersburgu, Wrocław 1984.

Berenson L., Z sali śmierci. Wrażenia obrońcy politycznego, Warszawa 1928.

Chimiak Ł., Gubernatorzy rosyjscy w Królestwie Polskim 1863‑1915. Szkic do portretu zbiorowego, Wrocław 1999.

Daniłowski G., Na stokach cytadeli (Jozef Mirecki), Warszawa 1916.

Dziedzictwo rewolucji 1905‑1907, red. A. Żarnowska, A. Kołodziejczyk, A. Stawarz, P. Tusiński, Warszawa‑Radom 2007.

Gmurczyk‑Wrońska M., Stanisław Patek – szkic do biografii: stan badań, źrodła, problemy badawcze, „Dzieje Najnowsze” 3, 2007, s. 3‑25.

Kaczyńska E., Człowiek przed sądem. Aspekty przestępczości w Królestwie Polskim 1815‑1914, Warszawa 1982.

Kaczyńska E., Ludzie ukarani. Więzienia i system kar w Królestwie polskim 1815‑1914, Warszawa 1989.

Kiepurska H., Inteligencja zawodowa Warszawy 1905‑1907, Warszawa 1967.

Kiepurska H., Warszawa w Rewolucji 1905‑1907, Warszawa 1974.

Kon F., Sądy wojenne w Cytadeli, Warszawa 1915.

Korbowicz A., Sądownictwo Królestwa Polskiego 1876‑1915, Lublin 1995.

Kucharzewski J ., Od Białego Caratu do Czerwonego, t. 1, Epoka Mikołaja I, Warszawa 1926.

Kutrzeba S., Historia ustroju Polski w zarysie, t. III , Poznań 2001.

Lednicki A., Pamiętnik: 1914‑1918, wstęp i opracowanie Z. Koziński, Kraków 1994.

Lednicki W., Pamiętniki, t. 1‑2, Londyn 1967.

Micińska M ., Inteligencja na rozdrożach 1864‑1918, Warszawa 2008.

Miklaszewski W., Rys organizacji władz sądowych. Zbiór Praw i rozporządzeń Królestwa Polskiego, Warszawa 1888.

Nagórski Z., Aleksander Lednicki, „Zeszyty Historyczne” z. 1, 1962, s. 27‑66.

Patek S., Jak umierali, [w:] Pamiętnik X Pawilonu, oprac. A. Kozłowski, H. J . Mościcki, Warszawa 1958.

Patek S., Raporty i korespondencja z Moskwy (1927‑1932), oprac. M. Gmurczyk‑Wrońska, Warszawa 2010.

Paterczyk Z., Marcin Kasprzak i jego „sprawa”. Anatomia funkcjonowania niesłusznego oskarżenia, Warszawa‑Poznań 1985.

Radek S. A., Rewolucja w Warszawie 1904‑1909, Warszawa 1937.

Rappaport S. E., Międzynarodowa przyszłość Polski, Warszawa 1916.

Rappaport S. E., Projekt kodeksu karnego dla ziem polskich, Warszawa 1916.

Smoleń M., Rosyjska inteligencja liberalna i radykalna w XIX i na początku XX wieku, Kraków 2010.

Stegner T., Liberałowie Królestwa Polskiego 1904‑1915, Gdańsk 1990.

Zdrada J., Historia Polski 1795‑1914, Warszawa 2005.


Partnerzy platformy czasopism