Historia czasopisma

Studia założone zostały w 1963 r. Pierwszym redaktorem naczelnym był profesor Uniwersytetu Warszawskiego Rafał Gerber, kierownik Zakładu Historii Europejskich Krajów Socjalistycznych IH PAN. Zakład ten, po latach, przekształcił się w Zakład Dziejów Europy XIX i XX wieku, zaś od roku 2013 funkcjonuje jako Zakład Historii Europy Wschodniej i Studiów nad Imperiami XIX i XX wieku.

Kolejnymi redaktorami Studiów byli prof. Jan Żarnowski, prof. Piotr Łossowski i prof. Marek Kazimierz Kamiński. Obecnie pismo redaguje zespół pod kierownictwem prof. Andrzeja Nowaka, a w Radzie Redakcyjnej zasiadają tak wybitni reprezentanci światowej nauki historycznej, jak Natalia Liebiediewa, Kimitaka Matsuzato, Richard Pipes, Timothy Snyder, Roman Szporluk,Jarosław Hrycak i Darius Staliunas.

Pierwszy numer Studiów ukazał się w 1965 r. i nosił tytuł „Studia z Dziejów ZSRR i Europy Środkowej”. W 1992 r. tytuł rocznika zmieniono 
na „Studia z Dziejów Rosji i Europy Środkowo-Wschodniej”. Od roku 2014 Studia ukazują sią jako półrocznik.Partnerzy platformy czasopism