Thomas Schmidt – złotnik toruński z połowy XVII wieku

Katarzyna Krupska-Łyczak

DOI: http://dx.doi.org/10.12775/RT.2020.006

Abstrakt


Artykuł poświęcony został życiu oraz twórczości artystycznej mało znanego toruńskiego złotnika Thomasa Schmidta (1607–1676). Jego udokumentowany dorobek artystyczny tworzą jedynie trzy dzieła z okresu manieryzmu i wczesnego baroku: okazały kufel z Muzeum Narodowego w Gdańsku, pozłacana puszka na komunikanty z kościoła św. Marcina w Mochowie koło Sierpca – niełączona dotychczas z jego warsztatem – oraz kielich mszalny z kościoła Wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny w Mokrem pod Grudziądzem.


Słowa kluczowe


złotnictwo; sztuka i kultura nowożytna; Toruń

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


Chrzanowski T., Kornecki M., Brodnica – nieznany ośrodek złotniczy, „Folia Historiae Artium”, t. 17: 1981, s. 133-145.

Chrzanowski T., Kornecki M., Złotnictwo toruńskie. Studium o wyrobach cechu toruńskiego od wieku XIV do 1832 roku, Warszawa 1988.

Czihak E. von, Die Edelschmiedekunst früherer Zeiten in Preussen, Bd. 2, Westpreussen, Leipzig 1908.

Fischinger A., Nowacki D., Kubek, [w:] Złotnictwo dawnych Prus Królewskich i Książęcych w zbiorach Zamku Królewskiego na Wawelu, Kraków 2000, s. 120-123.

Frąckowska A., Srebrne kufle gdańskie XVII i XVIII wieku. Typologia, stylistyka, ikonografia, Warszawa 2013.

Gradowski M., Kasprzak-Miler A., Złotnicy na ziemiach północnej Polski, cz. 1, Województwo pomorskie, kujawsko-pomorskie i warmińsko-mazurskie, Warszawa 2002.

Gradowski M., Pielas M., Katalog złotnictwa w zbiorze dokumentacji specjalistycznej Krajowego Ośrodka Badań i Dokumentacji Zabytków w Warszawie, t. 1-2, Warszawa 2006.

Hollstein F. W. H., Dutch and Flemish etchings, engravings and woodcuts, ca. 1450-1700, vol. 11: Leyster-Matteus, Amsterdam 1949.

The Illustrated Bartsch, vol. 16, Formerly Volume 3 (part 2): Netherlandish artists. Matham, Saenredam, Muller, New York 1980.

Katalog zabytków sztuki w Polsce, t. X, z. 23: Powiat sierpecki, oprac. I. Galicka, H. Sygietyńska, Warszawa 1971.

Katalog zabytków sztuki w Polsce, t. XI, z. 7: Powiat grudziądzki, oprac. R. Brykowski, T. Żurkowska, Warszawa 1974.

Mycio A., Zadłużenie hipoteczne i obrót nieruchomościami w Starym Mieście Toruniu w pierwszej połowie XVII wieku, Toruń 2003.

Osiak E., Złotnictwo w Brodnicy – funkcjonowanie rzemiosła luksusowego w prowincjonalnym mieście Prus Królewskich, [w:] Szkice brodnickie, red. K. Grążawski, t. 3, Brodnica 2006, s. 105-159.

Osiak E., XVII-wieczny ośrodek złotniczy w Brodnicy. Katalog wystawy, Brodnica [2007].

Semrau A., Die Bürgerlisten der Stadt Thorn aus dem 17. Jh., T. 1: Die einheimischen Bürger, „Mitteilungen des Coppemicus-Vereins für Wissenschaft und Kunst zu Thorn“, H. 27: 1919, s. 66-82.

Semrau A., „Die Bürgerlisten der Stadt Thorn aus dem 17. Jh., T. 2: Die ausländischen Bürger, „Mitteilungen des Coppemicus-Vereins für Wissenschaft und Kunst zu Thorn“, H. 28: 1920, s. 40-70.

Tuchołka-Włodarska B., Deckelkrug, [w:] Danziger Silber. Die Schätze des Nationalmuseums Gdansk, Hrsg. A. Löhr, Bremen 1991, s. 60, kat. nr 37.

Tuchołka-Włodarska B., Kufel z alegoriami cnót, [w:] Złotnictwo od XIV do XX wieku w zbiorach Muzeum Narodowego w Gdańsku, Gdańsk 2005, s. 65-66, kat. nr III.1.

Tylicki J., Materiały archiwalne do biografii artystów w nowożytnej Brodnicy, Brodnica 2014.

Woźniak M., Sztuka złotników toruńskich okresu manieryzmu i baroku, Warszawa-Poznań-Toruń 1987.

Woźniak M., Złotnictwo sakralne Prus Królewskich. Studium typologiczno-morfologiczne, t. 1-2, Toruń 2012.

Zapolska E., Cnoty teologalne i kardynalne, Kraków 2000.


Refbacks

  • There are currently no refbacks.

Partnerzy platformy czasopism