Symbolika universum świątyni gotyckiej na podstawie wyników badań archeologicznych przy kościele św. Jakuba w Toruniu

Natalia Stawarz

DOI: http://dx.doi.org/10.12775/RT.2017.007

Abstrakt


.

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


Błażejewska A., Pilecka E., Sztuka średniowiecza, [w:] Dzieje sztuki Torunia, pod red. A. Błażejewskiej, Toruń 2009, s. 15-185.

Cicha A., Klasztor cysterek-benedyktynek przy kościele pw. św. Jakuba w Toruniu w świetle źródeł ikonograficznych i archeologicznych, [w:] Dzieje i skarby kościoła świętojakubskiego w Toruniu, pod red. K. Kluczwajd, Toruń 2010, s. 141-159.

Eliade M., Inicjacje, obrzędy, stowarzyszenia tajemne: narodziny mistyczne, Kraków 1997.

Eliade M., Traktat o historii religii, Warszawa 2009.

Forstner D., Świat symboliki chrześcijańskiej. Leksykon, Warszawa 2001.

Hani J., Symbolika świątyni chrześcijańskiej, Kraków 1994.

Krantz-Domasłowska L., Dwa miasta – dwa kościoły, [w:] Dzieje i skarby kościoła świętojańskiego w Toruniu, pod red. K. Kluczwajd, M. Woźniaka, Toruń 2002, s. 195-218.

Krantz-Domasłowska L., Domasłowski J., Kościół farny w Chełmnie, Toruń 1991.

Krantz-Domasłowska L., Domasłowski J., Kościół św. Jakuba w Toruniu, Toruń 2001.

Kuczyńska J., Średniowieczne chrzcielnice kamienne w Polsce. Katalog, Lublin 1984.

Lurker M., Przesłanie symboli w mitach, kulturach i religiach, Kraków 1994.

Maier J., Zachować i odnowić wiarę. Rozwinięte i późne średniowiecze, 1000–1499, [w:] Kronika chrześcijańska, pod red. B. Beier, Warszawa 1997, s. 128-213.

Mroczko T., Architektura gotycka na ziemi chełmińskiej, Warszawa 1980.

Stemp R., Sekretny język kościołów i katedr: rozszyfrowywanie świętej symboliki sakralnych budowli chrześcijaństwa, Warszawa 2012.

Sulkowska-Tuszyńska K., Apud terram ante ecclesiam. Nieopisane karty kościoła i parafii św. Jakuba w Toruniu, Pomerania Antiqua, t. XXIII, Gdańsk 2010, s. 249-273.

Sulkowska-Tuszyńska K., Badania archeologiczno-architektoniczne przy kościele św. Jakuba Apostoła w Toruniu 2008, Toruń 2008.

Sulkowska-Tuszyńska K., Kamienna misa chrzcielna odkryta przy kościele św. Jakuba w Toruniu, Slavia Antiqua, t. LIII, 2012, s. 187-204.

Sulkowska-Tuszyńska K., Prezbiterium kościoła św. Jakuba po badaniach archeologiczno architektonicznych. Nowa historia Nowego Miasta Torunia?, [w:] Nowe Miasto Toruń. 750 lat od lokacji, pod red. K. Mikulskiego, P. Olińskiego, W. Rozynkowskiego, Toruń 2014, s. 361-376.

Sulkowska-Tuszyńska K., Primum non nocere! O archeologicznych badaniach wokół toruńskiego kościoła św. Jakuba, [w:] Stare i nowe dziedzictwo Torunia, pod red. A. Raczkowskiego, Toruń 2013, s. 58-73.

Sulkowska-Tuszyńska K., Toruń – Nowe Miasto 2010. Badania archeologiczno architektoniczne przy kościele św. Jakuba Apostoła w Toruniu (2 kampania wykopaliskowa), Toruń 2011.

Sulkowska-Tuszyńska K., Toruń – Nowe Miasto 2012. Badania archeologicznoarchitektoniczne przy kościele św. Jakuba Apostoła w Toruniu (4 kampania wykopaliskowa), Toruń 2013.

Sulkowska-Tuszyńska K., Toruń – Nowe Miasto 2013. Badania archeologicznoarchitektoniczne przy kościele św. Jakuba Apostoła w Toruniu (5 kampania wykopaliskowa), Toruń 2014.

Zieliński Ch., Sztuka sakralna: co należy wiedzieć o budowie, urządzeniu, wyposażeniu, ozdobie i konserwacji Domu Bożego: podręcznik opracowany na

podstawie przepisów kościelnych, Poznań 1960.


Refbacks

  • There are currently no refbacks.

Partnerzy platformy czasopism