Wyszukaj


 
Numer Tytuł
 
No 6 (2011) Zastosowanie funkcjonalno-tekstowego modelu przekładu tekstów specjalistycznych (na materiale polskich i rosyjskich tekstów prawnych i prawniczych) Abstrakt  PDF
Tatiana Siniawska-Sujkowska
 
No 6 (2011) Jakość przekładu prawnego i prawniczego w świetle normy europejskiej PN-EN 15038 oraz hipotezy uniwersaliów translatorycznych Abstrakt  PDF
Łucja Biel
 
No 6 (2011) Wybrane aspekty tłumaczenia polskich i niemieckich terminów prawniczych funkcjonujących w obrocie prawnym z zagranicą w sprawach cywilnych Abstrakt  PDF
Katarzyna Siewert
 
No 6 (2011) Egzamin na tłumacza przysięgłego a norma i jakość przekładu tekstów prawnych oraz prawniczych Abstrakt  PDF
Lech Zieliński
 
No 6 (2011) Kształcenie tłumaczy specjalistycznych w sieci EMT. Sprawa Kellgrena – przykład nabywania kompetencji tłumaczeniowej Abstrakt  PDF
Katarzyna Biernacka-Licznar
 
No 3/4 (2008) Wykładnia normy prawnej a metodologia przekładu Abstrakt  PDF
Karolina Kaczmarek, Aleksandra Matulewska
 
No 3/4 (2008) Język angielski i język niemiecki jako języki pivot w chińsko-polskim oraz polsko-chińskim tłumaczeniu umów najmu, dzierżawy oraz leasingu Abstrakt  PDF
Joanna Grzybek
 
No 3/4 (2008) Językoznawstwo kognitywne i korpusowe w badaniach nad przekładem języka prawnego na przykładzie Kodeksu Spółek Handlowych i Kodeksu Pracy Abstrakt  PDF
Anna Bączkowska
 
No 3/4 (2008) Nieprzystawalność, uniwersalizm kulturowy i lokalizacja w tłumaczeniu tekstów prawnych Abstrakt  PDF
Edyta Źrałka
 
No 3/4 (2008) Struktura i znaczenie złożeń syntagmatycznych w polsko-francuskiej terminologii prawniczej Abstrakt  PDF
Dorota Śliwa
 
No 3/4 (2008) Wybrane problemy przekładu niemieckich i polskich dokumentów z zakresu prawa spadkowego Abstrakt  PDF
Artur Dariusz Kubacki
 
No 8 (2013) Dydaktyka przekładu tekstów specjalistycznych w kontekście rozwoju kompetencji tłumaczeniowej Abstrakt  PDF
Ewa Kościałkowska-Okońska
 
No 8 (2013) Polskie i bułgarskie umowy prawa cywilnego jako teksty modelowe i ich zastosowanie w dydaktyce przekładu Abstrakt  PDF
Natalia Długosz
 
No 5 (2009) Aspekty kulturowe w tłumaczeniu tekstów specjalistycznych Abstrakt  PDF
Anna Dolata-Zaród
 
No 3/4 (2008) Znaczenie przekładu aktów prawnych Unii Europejskiej dla polskiego kontekstu kulturowego i dyskursu społeczno-politycznego Abstrakt  PDF
Katarzyna Waszczuk
 
No 6 (2011) Modele kształcenia tłumaczy w zakresie wiedzy specjalistycznej z dziedziny prawa Abstrakt  PDF
Ksenia Gałuskina, Lucyna Marcol
 
1 - 16 z 16 elementów

Wskazówki:

  • Wielkość znaków nie ma znaczenia
  • Spójniki są ignorowane
  • Wyszukaj dokładnego wyrażenia przez umieszczenie go w cudzyszłowie, np. "Dolnośląska Szkoła Wyższa"
  • Wyklucz wyrażenie poprzedzając je znakiem -.Partnerzy platformy czasopism