Wyszukaj


 
Numer Tytuł
 
No 8 (2013) O konieczności doskonalenia języka polskiego w procesie kształcenia rodzimych tłumaczy. Analiza przekładu książki Österreich für Deutsche. Einblicke in ein fremdes Land Norberta Mappesa-Niedieka pod kątem najczęściej popełnianych błędów Abstrakt  PDF
Emilia Kubicka, Lech Zieliński
 
No 3/4 (2008) Język angielski i język niemiecki jako języki pivot w chińsko-polskim oraz polsko-chińskim tłumaczeniu umów najmu, dzierżawy oraz leasingu Abstrakt  PDF
Joanna Grzybek
 
No 9 (2014) Audiodeskrypcja w programach dla dzieci – audiodeskrypcja szczególna? Abstrakt  PDF
Monika Zabrocka
 
No 8 (2013) Laboratorium tłumaczeniowe w semestralnej pigułce (propozycje dydaktyczne) Abstrakt  PDF
Monika Krajewska
 
No 3/4 (2008) Językoznawstwo kognitywne i korpusowe w badaniach nad przekładem języka prawnego na przykładzie Kodeksu Spółek Handlowych i Kodeksu Pracy Abstrakt  PDF
Anna Bączkowska
 
No 9 (2014) Rola czasopism literackich w kształtowaniu obrazu literatury obcej. Przypadek literatury quebeckiej w Polsce Abstrakt  PDF
Joanna Warmuzińska-Rogóż
 
No 11 (2016) Kognitywny model analizy tekstu w dydaktyce przekładu pisemnego – kształcenie kreatywnego rozumienia u początkujących tłumaczy Abstrakt  PDF
Magdalena Filar
 
No 2 (2006) Tłumaczenia frazeologizmów w leksykografii niemiecko-polskiej Abstrakt  PDF
Barbara Komenda-Earle
 
No 9 (2014) Tłumaczenie: asercja czy sugestia? Abstrakt  PDF
Beata Śmigielska
 
Vol 14 (2019) Dyskurs w domenie języka specjalistycznego medycznego – uwagi dla tłumaczy i dydaktyków przekładu Abstrakt  PDF
Arkadiusz Badziński
 
No 11 (2016) Dylematy w dydaktyce przekładu literackiego Abstrakt  PDF
Dorota Guttfeld
 
No 9 (2014) Strategia aktora/strategia tłumacza – Jerzy Radziwiłowicz tłumaczy Moliera Abstrakt  PDF
Renata Niziołek
 
No 11 (2016) Stylizacja biblijna polskich i angielskich przekładów Zaratustry Friedricha Nietzschego na przykładzie odniesień do Dekalogu Abstrakt  PDF
Łukasz Marek Plęs
 
No 9 (2014) Miejsce przekładu filmowego w badaniach translatorycznych Abstrakt  PDF
Maria Mocarz-Kleindienst
 
Vol 14 (2019) Audio deskrypcja w obliczu emocji przedstawionych na płótnie. Analiza kontrastywna dwóch audiodeskrypcji do obrazu Olgi Boznańskiej „Imieniny babuni ” Abstrakt  PDF
Damian Wątrobiński
 
Vol 14 (2019) Реактуализация текстов русской рок-поэзии в переводе на белорусский язык Abstrakt  PDF
Мария Ламм
 
No 3/4 (2008) Znaczenie przekładu aktów prawnych Unii Europejskiej dla polskiego kontekstu kulturowego i dyskursu społeczno-politycznego Abstrakt  PDF
Katarzyna Waszczuk
 
No 5 (2009) Intertekstualność jako nowe (stare) wyzwanie w teorii i praktyce przekładu literackiego Abstrakt  PDF
Anna Majkiewicz
 
Vol 14 (2019) Od deski do deski: parateksty z perspektywy oryginału i przekładu Abstrakt  PDF
Monika Krajewska
 
No 6 (2011) Modele kształcenia tłumaczy w zakresie wiedzy specjalistycznej z dziedziny prawa Abstrakt  PDF
Ksenia Gałuskina, Lucyna Marcol
 
No 6 (2011) Wyjść poza tekst – projekt tłumaczeniowy jako narzędzie samooceny i autorefleksji w dydaktyce przekładu specjalistycznego Abstrakt  PDF
Joanna Dybiec-Gajer
 
Vol 14 (2019) Warsztat pracy tłumacza literatury: badania ankietowe Abstrakt  PDF
Dorota Guttfeld, Monika Linke-Ratuszny
 
No 3/4 (2008) Kryteria jakości w ewaluacji przekładu ustnego Abstrakt  PDF
Ewa Kościałkowska-Okońska
 
Vol 14 (2019) Audiodeskrypcja ilustracji prasowej: nowe doświadczenie w praktyce tłumacza Abstrakt  PDF
Agata Bernaś
 
No 6 (2011) Interdyskursywność w przekładzie tekstów specjalistycznych Abstrakt  PDF
Barbara Walkiewicz
 
51 - 75 z 82 elementów << < 1 2 3 4 > >> 

Wskazówki:

  • Wielkość znaków nie ma znaczenia
  • Spójniki są ignorowane
  • Wyszukaj dokładnego wyrażenia przez umieszczenie go w cudzyszłowie, np. "Dolnośląska Szkoła Wyższa"
  • Wyklucz wyrażenie poprzedzając je znakiem -.Partnerzy platformy czasopism