Wyszukaj


 
Numer Tytuł
 
No 3/4 (2008) Wykładnia normy prawnej a metodologia przekładu Abstrakt  PDF
Karolina Kaczmarek, Aleksandra Matulewska
 
No 9 (2014) Sztampy języka potocznego w przekładzie rosyjskich tekstów audiowizualnych Abstrakt  PDF
Zuzanna Zachara
 
No 13 (2018) Poprawić poprzednika? – Koncepty tłumaczy w serii translatorskiej. Na przykładzie opowiadania Panny z wilka Jarosława Iwaszkiewicza i niemieckich tłumaczeń Abstrakt  PDF
Anna Fimiak-Chwiłkowska
 
No 12 (2017) Znaczenie baśni Von dem Fischer un syner Fru (O rybaku i jego żonie) dla zbioru Kinder- und Hausmärchen braci Grimm i jej przekłady na język polski Abstrakt  PDF
Eliza Pieciul-Karmińska
 
No 11 (2016) O niektórych konsekwencjach odwoływania się do nieaktualnego stanu badań i innych mankamentach książki Joanny Krzywdy Terminologia języka prawnego i strategie translatorskie w przekładach Kodeksu spółek handlowych na język niemiecki, Kraków 2014, 172 str Abstrakt  PDF
Bolesław Cieślik, Lech Zieliński
 
Vol 14 (2019) Apelatywne formy adresatywne w polskim nieprofesjonalnym tłumaczeniu komedii romantycznej What Women Want Abstrakt  PDF
Anna Bączkowska
 
No 6 (2011) O kłótni, werdykcie i zdejmowaniu z urzędu, czyli o błędach popełnianych przez studentów w tłumaczeniach tekstów prawniczych Abstrakt  PDF
Hanna Stypa
 
No 13 (2018) Implikacje utożsamiania przekładu z oryginałem. Polemika z interpretacją "Złotej różdżki" w książce Katarzyny Slany "Groza w literaturze dziecięcej. Od Grimmów do Gaimana", Kraków 2016, 330 stron Abstrakt  PDF
Joanna Dybiec-Gajer
 
Vol 14 (2019) Wulgaryzmy w amatorskim tłumaczeniu filmowym Abstrakt  PDF
Mateusz Włuka
 
No 13 (2018) Rola obrazu w dydaktyce przekładu filmowego Abstrakt  PDF
Maria Mocarz-Kleindienst
 
No 13 (2018) Problemy kulturowe w tłumaczeniu anglojęzycznych tytułów filmów na język polski Abstrakt  PDF
Jadwiga Suwaj
 
No 9 (2014) Barokowy uniwersalizm? (łaciński utwór Gwilhelma Stanihursta w polskim przekładzie Krzysztofa Zawiszy) Abstrakt  PDF
Ewa Kaczyńska
 
No 3/4 (2008) Struktura i znaczenie złożeń syntagmatycznych w polsko-francuskiej terminologii prawniczej Abstrakt  PDF
Dorota Śliwa
 
No 11 (2016) Znaczenie językoznawstwa kognitywnego w przekładzie poezji Abstrakt  PDF
Patrycja Bobowska-Nastarzewska
 
No 9 (2014) Kulturotwórcza rola tłumaczy poezji Zbigniewa Herberta na język niemiecki na przykładzie korespondencji poety z Heinrichem Kunstmannem oraz programu translatorskiego Karla Dedeciusa, w odniesieniu do myśli hermeneutycznej Hansa-Georga Gadamera – zarys ... Abstrakt  PDF
Aleksandra Burba
 
Vol 14 (2019) Między estetyką a lingwistyką. Koncepcja ewaluacji jakości tłumaczenia według Sigrid Kupsch - Losereit a przekład literacki Abstrakt  PDF
Małgorzata Jokiel
 
No 3/4 (2008) Wybrane problemy przekładu niemieckich i polskich dokumentów z zakresu prawa spadkowego Abstrakt  PDF
Artur Dariusz Kubacki
 
No 9 (2014) Przekład poezji jako wyzwanie dla tłumacza – na podstawie własnego doświadczenia tłumaczenia wierszy dziewiętnastowiecznego francuskiego poety Leconte de Lisle’a Abstrakt  PDF
Patrycja Bobowska-Nastarzewska
 
No 7 (2012) Terminologia w rosyjskich tekstach prasowych jako problem translatoryczny Abstrakt  PDF
Alicja Pstyga
 
No 7 (2012) Przekład audiowizualny jako wyzwanie dla współczesnego tłumacza. Narzędzia oraz metody wykorzystywane w procesie translatorycznym Abstrakt  PDF
Agnieszka Palion-Musioł
 
Vol 14 (2019) Znaczenie hermeneutyki w badaniach nad przekładem. Uwag kilka o tłumaczeniu wybranych wierszy Cypriana Kamila Norwida na język francuski Abstrakt  PDF
Patrycja Bobowska-Nastarzewska
 
No 8 (2013) O konieczności doskonalenia języka polskiego w procesie kształcenia rodzimych tłumaczy. Analiza przekładu książki Österreich für Deutsche. Einblicke in ein fremdes Land Norberta Mappesa-Niedieka pod kątem najczęściej popełnianych błędów Abstrakt  PDF
Emilia Kubicka, Lech Zieliński
 
No 3/4 (2008) Język angielski i język niemiecki jako języki pivot w chińsko-polskim oraz polsko-chińskim tłumaczeniu umów najmu, dzierżawy oraz leasingu Abstrakt  PDF
Joanna Grzybek
 
No 9 (2014) Audiodeskrypcja w programach dla dzieci – audiodeskrypcja szczególna? Abstrakt  PDF
Monika Zabrocka
 
No 8 (2013) Laboratorium tłumaczeniowe w semestralnej pigułce (propozycje dydaktyczne) Abstrakt  PDF
Monika Krajewska
 
26 - 50 z 82 elementów << < 1 2 3 4 > >> 

Wskazówki:

  • Wielkość znaków nie ma znaczenia
  • Spójniki są ignorowane
  • Wyszukaj dokładnego wyrażenia przez umieszczenie go w cudzyszłowie, np. "Dolnośląska Szkoła Wyższa"
  • Wyklucz wyrażenie poprzedzając je znakiem -.Partnerzy platformy czasopism