Emocjonalna audiodeskrypcja

Paula Gorszczyńska

DOI: http://dx.doi.org/10.12775/RP.2020.008

Abstrakt


Artykuł stanowi podsumowanie komponentu badawczego programu, w ramach którego zrealizowano pokazy filmowe z audiodeskrypcją stworzoną przez studentów Uniwersytetu Gdańskiego. W oparciu o kwestionariusz zbadano preferencje widzących odbiorców audiodeskrypcji w zakresie opisu emocji postaci jednego z odcinków brytyjskiego serialu obyczajowego True Love. Przeanalizowano zgodność interpretacji tych emocji z odczuciami deskryptorów wyrażonymi w scenariuszu AD. Podjęto próbę prześledzenia możliwego wpływu współczesnych koncepcji audiodeskrypcyjnych na wybory dokonane przez autorów badanej ścieżki AD. Zaproponowano także kierunki i metody dalszych badań nad przedmiotowymi zagadnieniami.  


Słowa kluczowe


audiodeskrypcja; emocje w AD; współczesne koncepcje audiodeskrypcyjne; preferencje odbiorców AD; klasyfikacja emocji Golemana; analiza semantyczna

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


Bolińska M., 2014, Z obrazu na słowo. Kilka uwag o technice audiodeskrypcji, „Studia Socialia Cracoviensia”, 10(1), s. 169–170.

Brooks J. A., Shablack H., Gendron M., Satpute A. B., Parrish M. H., Lindquist K. A., 2017, The role of language in the experience and perception of emotion. Neuroimaging meta-analysis, „Social Cognitive and Affective Neuroscience”, 12(2), s. 169–183.

Chmiel A., Mazur I., 2011, Audiodeskrypcja jako intersemiotyczny przekład audiowizualny – percepcja produktu i ocena jakości, [w:] Przekład jako produkt i kontekst jego odbioru, I. Kasperska, A. Żuchelkowska (red.), Poznań, s. 13–30.

Chmiel A., Mazur I., 2014, Audiodeskrypcja, Poznań.

Fryer L., Freeman J., 2013, Cinematic language and the description of film. Keeping AD users in the frame, „Perspectives. Studies in Translatology”, 21(3), s. 1–15.

Goleman D., 1997, Inteligencja emocjonalna, tłum. A. Jankowski, Poznań.

Gorszczyńska P., 2016a, Tutoring: refleksja nad doświadczeniem, [w:] W trosce o jakość w ilości – program interdyscyplinarnego wspierania studenta filologii obcej w oparciu o metodę tutoringu akademickiego w Uniwersytecie Gdańskim (Ideal Quality in Good Quantity), B. Karpińska-Musiał (red.), Kraków, s. 113–125.

Gorszczyńska P., 2016b, Project management in teaching translation, [w:] Pod pretekstem słów. Księga jubileuszowa dla Profesora Wojciecha Kubińskiego, P. Gorszczyńska, W. Karwacka (red.), Gdańsk, s. 435–450.

Gorszczyńska P., Jendza J., 2016, The troubadours of knowledge and development for contextualised university studies, „Beyond Philology. An International Journal of Linguistics, Literary Studies and English Language Teaching”, 13, s. 381–389.

Gorszczyńska P., w druku, Audiodeskrypcja po studencku.

ITC: ITC Guidance on standards for audio description, 2000, http://audiodescription. co.uk/uploads/general/itcguide_sds_audio_desc_word3.pdf (dostęp: 9.08.2020).

Jakobson R., 2009, O językoznawczych aspektach przekładu, tłum. L. Pszczółkowska, [w:] Współczesne teorie przekładu. Antologia, P. Bukowski, M. Heydel (red.), Kraków, s. 43–49.

Jimenez C., Seibel C., 2012, Multisemiotic and mutlimodal corpus analysis in audio description: TRACCE, [w:] Media for All 3. Audiovisual translation and media accessibility at the crossroads, A. Remael, P. Orero, M. Carroll (red.), Amsterdam, s. 409–425.

Marzec-Remieszewski M., 2017, Czy rzeczywiście znamy obszary mózgu odpowiedzialne za semantyczną analizę słów?, http://neuropsychologia. org/czy-rzeczywi%C5%9Bcie-znamy-obszary-m%C3%B3zgu-odpowie dzialne-za-semantyczn%C4%85-analiz%C4%99-s%C5%82%C3%B3w (dostęp: 8.03.2020).

Mazur I., 2014, Gestures and facial expressions in audio description, [w:] Audio description. New perspectives illustrated, A. Maszerowska, A. Matamala, P. Orero (red.), Amsterdam, s. 179–198.

Ofcom: Office of Communications, 2017, Ofcom’s code on television access services, http://stakeholders.ofcom.org.uk/broadcasting/broadcastcodes/ tv-access-services> (dostęp: 15.04.2020).

Orero P., 2007, Sampling audio description in Europe, [w:] Media for All. Subtitling for the Deaf, audio aescription and sign language, J. Diaz-Cintas, P. Orero, A. Remael (red.), Amsterdam, s. 111–125.

Orero-Clavero M. P., 2012, Audio description behaviour. Universals, regularities and guidelines, „International Journal of Humanities and Social Science”, 17(2), s. 195–202.

Remael A., Vercauteren G., 2007, Audio describing the exposition phase of films. Teaching students what to choose, „Trans. Revista de Traductologia”, 9, s. 73–94.

Ramos Caro M., 2015, The emotional experience of films. Does audio description make a difference?, „The Translator”, 21(1), s. 68–94.

Snyder, J., 2008, Audio description. The visual made verbal, [w:] The didactics of audiovisual translation, J. Diaz-Cintas (red.), Amsterdam, s. 191–198.

Szarkowska A., 2009, Przekład audiowizualny w Polsce – perspektywy i wyzwania, „Przekładaniec”, 20: O przekładzie audiowizualnym, s. 8–25.

Szarkowska A., Wasylczyk P., 2014, Audiodeskrypcja autorska, „Przekładaniec”, 28, s. 48–62.

Szymańska B., Strzymiński T., 2010, Standardy tworzenia audiodeskrypcji do produkcji audiowizualnych, Białystok, http://www.audiodeskrypcja.org. pl/index.php/standardy-tworzenia-audiodeskrypcji/do-produkcji-audiowizualnych (dostęp: 13.11.2019).

Tryuk M., 2008, Co to jest tłumaczenie audiowizualne?, „Przekładaniec”, 20: O przekładzie audiowizualnym, s. 26–39.

Vandaele J., 2012, What meets the eye. Cognitive narratology for audio description, „Perspectives. Studies in Translatology”, 20(1), s. 87–102.

Walczak A., Fryer L., 2017, Creative description. The impact of audio description style on presence in visually impaired audiences, „British Journal of Visual Impairment”, 35(1), s. 6–17.
ISSN 1896-4362 (print)
ISSN 2392-1552 (online)

Partnerzy platformy czasopism