Od deski do deski: parateksty z perspektywy oryginału i przekładu

Monika Krajewska

DOI: http://dx.doi.org/10.12775/RP.2019.013

Abstrakt


Niniejszy artykuł dotyczy paratekstów graficznych, a zagadnienie to rozpatrywane jest z perspektywy oryginału i przekładu. W pierwszej części artykułu uwagę skupiono na okładkach tekstów wyjściowych i konsekwencjach związanych z odmienną koncepcją szaty graficznej tekstów docelowych, w tym innym sektorze projektowanych odbiorców i potrzebie wprowadzenia dodatkowych komentarzy odtranslatorskich. W drugiej części podjęto temat ilustracji oraz ich roli w tekście źródłowym, od niej bowiem zależy ocena stosowanych procedur przekładowych – redukcji, modyfikacji i przeniesienia.


Słowa kluczowe


paratekst; oryginał; przekład; tłumaczenie; szata graficzna; okładka; odbiorca; komentarz odtranslatorski

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


Akunin B., 2012, Świat jest teatrem, tłum. O. Morańska, Warszawa.

Akunin Chkhartishvili, 2017, Vingt ans apres, https://www.facebook.com/ borisakunin/posts/908613042622043/ (dostęp: 15.04.2019).

Bednarczyk A., 2008, W poszukiwaniu dominanty translatorskiej, Warszawa.

Eireann, 2013, Mariusz Wilk: Wilczy notes (recenzja), 4.05.2013, http://ksiazkomania- eireann.blogspot.com/2013/05/wilczy-notes-mariusz-wilk. html (dostęp: 15.04.2019).

Górnikiewicz J., 2011, Paratekst niewerbalny w „Małym księciu” Antoine’a de Saint-Exupery’ego i w jego polskich wydaniach, „Między Oryginałem a Przekładem”, 17, s. 85–104.

Hrehorowicz U., 1997, Przypisy tłumacza: to be or not to be, „Między Oryginałem a Przekładem”, 3, s. 110–116.

Huelle P., 2003, Mercedes-Benz. Z listów do Hrabala, Kraków.

Jastrzębska A. S., 2011, Egzotyka czy popkultura? Parateksty przekładów najnowszej powieści kryminalnej z Ameryki Łacińskiej, „Między Oryginałem a Przekładem”, 17, s. 231–242.

Kaźmierczak M., 2016, Tekst, paratekst, przesunięcia interpretacyjne w polskich wydaniach „Przygód Fandorina” (część 1: parateksty graficzne), „Przegląd Rusycystyczny”, 1(153), s. 61–80.

Krajewska M., 2017, Oswoić słowo. Komentarze w północnych książkach Mariusza Wilka, Toruń.

Kubińska O., Żyłko D., 1999, Notatki na marginesie „Wilczego notesu”, „Kresy”, 37, s. 181–184.

Leonardo komp’yuterom by ne prenebreg, 2009, Internet-zhurnal „Litsey”, 26.02.2009, http://gazeta-licey.ru/news/chronicle/808-leonardo- kompyuterom-by-ne-prenebreg (dostęp: 15.04.2019) [Леонардо компьютером бы не пренебрег, 2009, Интернет-журнал ≪Лицей≫, 26.02.2009, http://gazeta-licey.ru/news/chronicle/808-leonardo-kompyuterom- by-ne-prenebreg].

Loewe I., 2007, Gatunki paratekstowe w komunikacji medialnej, Wydawnictwo UŚ, Katowice 2007.

Saint-Exupery A., 2018, Mały Książę (nowe ilustracje), https://www. znak.com.pl/ksiazka/maly-ksiaze-nowe-ilustracje-antoine-de-saintexupery- 119846 (dostęp: 15.04.2019).

Skibińska E., 2011, Konwicki z okładki. O wydawniczych paratekstach francuskich przekładów powieści Tadeusza Konwickiego, „Między Oryginałem a Przekładem”, 17, s. 179–192.

ValSi, 2014, Mariusz Wilk: Putem dikogo gusya (recenzja), 13.04.2014, https://www.livelib.ru/review/357582-putem-dikogo-gusya-mariush-vilk (dostęp: 15.04.2019).

Wilk M., 1998, Wilczy notes, Gdańsk.

Wilk M., 2005, Wołoka, Kraków.

Wilk M., 2006, Dom nad Oniego, Warszawa.

Wilk M., 2007a, Tropami rena, Warszawa.

Wilk M., 2007b, Wilczy notes, Warszawa.

Wilk M., 2008, Volok, tłum. I.Adel’geym, Sankt-Peterburg. [Вильк М., 2008, Волок, пер. И. Адельгейм, Санкт-Петербург].

Wilk M., 2010, Tropami severnogo olenya, tłum. I.Adel’geym, Sankt-Peterburg. [Вильк М., 2010, Тропами северного оленя, пер. И. Адельгейм, Санкт-Петербург].

Wilk M., 2012a, Lotem gęsi, Waraszawa.

Wilk M., 2012b, Dom nad Onego, tłum. I.Adel’geym, Sankt-Peterburg. [Вильк М., Дом над Онего, пер. И. Адельгейм, Санкт-Петербург].

Wilk M., 2014a, Dom włóczęgi, Warszawa.

Wilk M., 2014b, Putem dikogo gusya, tłum. I.Adel’geym, Sankt-Peterburg. [Вильк М., 2014b, Путем дикого гуся, пер. И. Адельгейм, Санкт- Петербург].

Wilk M., 2015, Dom stranstviy, tłum. I. Adel’geym, Sankt-Peterburg. [Вильк М., 2015, Дом странствий, пер. И. Адельгейм, Санкт-Петербург].

Zhemoytelite Ya., Nakonechnyy V., 2012, Tvorcheskoye bytiye Vitaliya Nakonechnogo( interv’yu s V. Nakonechnym), http://knk.karelia.ru/2012/04/ tvorcheskoe-bitie-vitalija-nakonechnogo.html (dostęp: 15.04.2019). [Жемойтелите Я., Наконечный В., 2012, Творческое бытие Виталия Наконечного (интервью с В. Наконечным), Коренные народы Карелии, http://knk.karelia.ru/2012/04/tvorcheskoe-bitie-vitalija-nakonechnogo. html].
ISSN 1896-4362 (print)
ISSN 2392-1552 (online)

Partnerzy platformy czasopism