Audiodeskrypcja ilustracji prasowej: nowe doświadczenie w praktyce tłumacza

Agata Bernaś

DOI: http://dx.doi.org/10.12775/RP.2019.003

Abstrakt


Audiodeskrypcja to technika opisu treści wizualnych przeznaczona dla osób z niepełnosprawnością wzroku. Jedną z jej odmian jest audiodeskrypcja ilustracji prasowej. Pierwszym zadaniem niniejszego artykułu jest omówienie etapów tworzenia tego rodzaju opisów, drugim – ustalenie podobieństw i różnic w pracy audiodeskryptora i tłumacza. Przeprowadzona analiza pozwoli wskazać wyzwania, które stawia przed audiodeskryptorem ten nowy typ tłumaczenia. Podstawą do rozważań są doświadczenia, jakie autorka artykułu czerpie z pracy audiodeskryptora ilustracji prasowej.


Słowa kluczowe


audiodeskrypcja; ilustracja prasowa; audiodeskryptor; tłumacz; przekład

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


Benedikt A., 2002, Mowa ciała, Wrocław.

Chmiel A., Mazur I., 2014, Audiodeskrypcja, Poznań.

Czerwińska M., 2011, Osoby z niepełnosprawnością wzroku, [w:] Osoby z niepełnosprawnością w szkole wyższej. Wybrane zagadnienia, H. Ochonczenko, M. Czerwińska, M. Garbat (red.), Zielona Góra, s. 11–28.

Dąmbska-Prokop, U. (red.), 2000, Mała encyklopedia przekładoznawstwa, Częstochowa.

e-Kiosk dla Osób Niewidomych, http://www.defacto.org.pl/ekiosk2.html (dostęp: 2.11.2018).

Internetowy serwis z prasą dla osób niewidomych i słabowidzących, konto użytkownika, http://ekiosk2.defacto.org.pl/index.php?p=biblioteczka/ (dostęp: 9.11.2015).

Figiel W., 2014, Syntezator mowy jako narzędzie wspierające pracę tłumacza, „Między oryginałem a przekładem”, 20, s. 9–20.

Jakobson R., 2009, O językoznawczych aspektach przekładu, tłum. L. Pszczółkowska, [w:] Współczesne teorie przekładu. Antologia, P. Bukowski, M. Heydel (red.), Kraków, s. 43–49.

Jankowska A., 2014, Tłumaczenie jako alternatywna metoda tworzenia audiodeskrypcji, „Przekładaniec”, 28, s. 23–38.

Jankowska A., Szarkowska A., 2014, Wstęp, „Przekładaniec”, 28, Kraków, s. 9–10.

Kalbarczyk M., 2014, Obok jest osoba niewidoma, Warszawa.

Karaszewska K., 2014, Audiodeskryptor i tłumacz – analogie i rozbieżności, „Między oryginałem a przekładem”, 20, s. 97–106.

Kielar B., 1988, Tłumaczenie i koncepcje translatoryczne, Wrocław–Łódź.

Lukszyn J. (red.), 1998, Tezaurus terminologii translatorycznej, Warszawa.

Łopacińska-Piędel Z., 2014, Jak nas widzą… Profesja tłumacza ustnego oczami mediów, praktykujących tłumaczy oraz adeptów zawodu, „Między oryginałem a przekładem”, 20, s. 43–61.

Mazowieckie Stowarzyszenie Pracy dla Niepełnosprawnych „De Facto”, http://www.defacto.org.pl/index2.html (dostęp: 3.11.2018).

Michalewski K., 2009, Komunikaty mieszane, Łódź.

Mocarz-Kleindienst M., 2014, Miejsce przekładu filmowego w badaniach translatorycznych, „Rocznik Przekładoznawczy. Studia nad teorią, praktyką i dydaktyką przekładu”, 9, s. 173–180.

Niewidzialna Galeria Sztuki dla Osób Niewidomych, http://www.ekiosk.defacto. org.pl/galeria (dostęp: 2.11.2018).

Ong W. J., 1992, Oralność i piśmienność. Słowo poddane technologii, przeł. J. Japola, Lublin.

Sadowska A., 2014, Audiodeskrypcja do ilustracji w prasie – wskazówki dla trenerów szkolących audiodeskryptorow, „Przekładaniec”, 28, s. 124–139.

Szarkowska A., 2009, Przekład audiowizualny w Polsce – perspektywy i wyzwania, „Przekładaniec”, 20, s. 8–25.

Szymańska B., Strzymiński T., 2010, Standardy tworzenia audiodeskrypcji do produkcji audiowizualnych, http://avt.ils.uw.edu.pl/files/2010/12/AD-_ standardy_tworzenia.pdf (dostęp: 4.11.2018).

Tomaszkiewicz T., 2006, Terminologia tłumaczenia. Przekład i adaptacja, Poznań.

Uchwała 13/2007 Zarządu Mazowieckiego Stowarzyszenia Pracy dla Niepełnosprawnych „De Facto” z dnia 28 grudnia 2007 roku, [w:] Sprawozdanie merytoryczne z działalności Mazowieckiego Stowarzyszenia Pracy dla Niepełnosprawnych „De Facto” za rok 2007, http://www.defacto.org. pl/opp2.html (dostęp: 4.11.2018).

Ustawa z dnia 25 marca 2011 r. o zmianie ustawy o radiofonii i telewizji oraz niektórych innych ustaw, art. 4., pkt 28, http://isap.sejm.gov.pl/Details- Servlet?id=WDU20110850459 (dostęp: 4.11.2018).

Zagrodnik A., 1974, Podpisy do zdjęć w prasie, ich forma językowa i funkcja, Kraków.

Zielińska K., 2017, O podpisach pod materiałami wizualnymi z perspektywy mediolingwistycznej – próba typologii na podstawie polsko- i niemieckojęzycznej prasy codziennej, „Forum Lingwistyczne”, 4/2017, s. 31–40, http://cejsh.icm.edu.pl/cejsh/element/bwmeta1.element.desklight- fda10b70-3356-4dd6-9626-ec01b7c216e1?q=bwmeta1.element. ojs-issn-2449-9587-year-2017-issue-4;4&qt=CHILDREN-STATELESS (dostęp: 4.1.2018).

Żórawska A., Więckowski R., Kunstler I., Butkiewicz U. (oprac.), 2012, Audiodeskrypcja – zasady tworzenia, http://dzieciom.pl/wp-content/uploads/ 2012/09/Audiodeskrypcja-zasady-tworzenia.pdf (dostęp: 4.11.2018).
ISSN 1896-4362 (print)
ISSN 2392-1552 (online)

Partnerzy platformy czasopism